Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: GOSPODARKA ODPADAMI / Pliki do pobrania

19.02.2013
Formularze oświadczeń do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


www.um.szczyrk.pl ADOBE Acrobat Reader  1 [PDF]MS Word  2 [MS Word]

W załączniku znajdują się wzory/formularze oświadczeń, jakie właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć do deklaracji (jeśli ich dotyczą):

  • Oświadczenie dotyczące dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania (należy do niego załączyć zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni),
   link: OŚWIADCZENIE 1.
  • Oświadczenie dotyczące osób pozostających poza granicami kraju (należy do niego załączyć potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu),
   link: OŚWIADCZENIE 2.
  • Oświadczenie dotyczące osób zamieszkałych poza granicami gminy Szczyrk (należy do niego załączyć kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie urzędu tej gminy),
   link: OŚWIADCZENIE 3.
  • Oświadczenie dotyczące osób zamieszkałych na terenie gminy Szczyrk pod innym adresem niż adres zameldowania, link: OŚWIADCZENIE 4.
  • Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej - użytkowanej okresowo (np. domki letniskowe),
   link: OŚWIADCZENIE 5.

  • TYLKO DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH: Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  o sposobie wyliczenia objętości pojemnika/pojemników na odpady komunalne,
   link: OŚWIADCZENIE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.
   Do wypełnienia ww. oświadczenia służy inforamcja dostępna pod  linkiem: INFORMACJA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

   www.um.szczyrk.pl Pliki do pobrania


  Szczyrk

  W_adze Miasta

  W_adze Miasta

  Aktualości


  Urząd Miejski

  Kontakt - Lokalizacja

  Komunikaty

  Referat Or.Sa.

  Referat GKUHiR

  Referat FN

  USC

  Stanowisko ds. oświaty

  Radca Prawny

  Komendant GOP

  Ochrony informacji

  GKPRPA

  Pliki do pobrania

  Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


  Przetargi

  Aktualne

  Archiwum


  Konkursy

  Zarządzenie Nr 1/2011

  Modernizacja kotłowni

  Profilaktyka


  OCHRONA ŚRODOWISKA

  Komunikaty

  Azbest

  Niska emisja

  Kontakt

  WFOŚiGW - przedsięwzięcia

  NFOŚiGW - przedsięwzięcia


  GOSPODARKA ODPADAMI

  Informacje

  Uchwały

  Pliki do pobrania


  FUNDUSZE UNIJNE

  Projekty Miasta

  Promocja projektów

  Informacje


  Zarządzanie Kryzysowe

  Komunikaty i ostrzeżenia

  Sygnały alarmowe

  Telefony alarmowe

  Poradniki

  Obrona Cywilna

  Dodatkowe informacje

  Akcja powodziowa


  Organizacje pozarządowe

  Konkurs ofert

  Program współpracy


  Aktualności

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

  Zmiany w ewidencji ludności - informacja

  Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


  Archiwum aktualności

  INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

  ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

  NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


  Sonda

  Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

  Walory kulturalne
  Folklor
  Narciarstwo
  Lubię chodzić po górach
  Smaczne jedzenie     wyniki

  Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki