Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Archiwum aktualności

24.05.2011
RUSZYŁA BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWO-PIESZYCH I CENTRUM!


www.um.szczyrk.pl
W dniu 18.04.2011 r., rozpoczęła się od dłuższego czasu oczekiwana budowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku oraz zagospodarowanie Centrum Miasta Szczyrk.

Przeprowadzone zostały prace rozbiórkowe, obecnie prowadzone są roboty na placu Centrum oraz na odcinku ścieżki rowerowo-pieszej od strony Buczkowic.

Szansę na realizację tego efektownego zadania  daje Projekt Kluczowy „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” RPO WSL 2007-2013, w ramach którego władze Miasta Szczyrk podjęły się realizacji projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk”.

Teren, którego dotyczy projekt jest to deptak zlokalizowany wzdłuż koryta rzeki Żylica oraz plac położony w centrum miasta, określany umownie jako Szczyrk Centrum. Inwestycja obejmuje obszar od rejonu skrzyżowania do ul. Beskidzkiej z ul. Górską do granicy miasta Szczyrk z Buczkowicami.

Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku polegać będzie na modernizacji istniejącego Deptaku nad Żylicą oraz rozbudowie ścieżki na odcinku od Szczyrku Skalite w kierunku sąsiedniej gminy Buczkowice. Po rozbudowie i modernizacji ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 3,5 km składać się będzie z dwóch równoległych pasów o łącznej szerokości 5 metrów - na odcinku od skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Górską do skoczni Skalite, i 4 metrów na odcinku od skoczni Skalite do Buczkowic. Jeden z pasów służyć będzie pieszym, a drugi rowerzystom. Wydzielenie ścieżki dla pieszych i rowerzystów będzie trwale oznakowane. Ścieżka rowerowa okalać będzie projektowany plac Centrum. Pas dla rowerzystów zostanie zlokalizowany od strony rzeki. Pas dla pieszych oraz ławki, kosze i lampy oświetleniowe będą zlokalizowane od strony zabudowań. Na trasie deptaku znajdą się elementy małej architektury, miejsca wypoczynku oraz oświetlenie całej trasy. Umiejscowienie ścieżki wzdłuż rzeki Żylica dodatkowo podniesie jej atrakcyjność. Ponadto w sezonie zimowym możliwe będzie wykorzystanie ścieżek rowerowo – pieszych jako tras biegowych.

Z kolei na terenie byłego dworca PKS powstanie plac mający pełnić funkcję przestrzeni publicznej w centrum miasta. Plac ma również za zadanie spiąć przestrzeń pomiędzy główną ulicą miasta, czyli ul. Beskidzką, a rozbudowywaną ścieżką rowerowo-pieszą biegnącą wzdłuż koryta rzeki.

Zagospodarowanie placu centrum obejmuje następujące elementy:

  • fontanna – zlokalizowana będzie w części północnej terenu, stanowiąc centrum kwadratowego placu osadzonego z dwóch stron zielenią wysoką,
  • strumień – biegnący przez plac centrum z północy na południe, od placyku z fontanną do ciągu rowerowo-pieszego przy rzece,
  • placyk na planie ¼ koła przy ul. Beskidzkiej z tablicą informacyjną;
  • plaża – pomiędzy ciągiem rowerowo-pieszym a rzeką będzie plaża trawiasta, wprowadzone zostaną nowe grupy drzew i krzewów oraz ławy gabionowe;
  • od strony Hotelu Alpin zlokalizowana będzie przestrzeń porośniętą trawą oraz obsadzoną zielenią (drzewa i krzewy),
  • mała architektura: ławy, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Całkowite szacunkowe nakłady na realizację projektu wynoszą ok. 9 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Miasta Szczyrk.

 

Celem zadania jest zwiększenie oferty związanej z rozbudową infrastruktury turystycznej w zakresie aktywnego wypoczynku. Realizacja inwestycji wzmocni atrakcyjność turystyczną miasta, a tym samym przyczyni się do jego ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego.www.um.szczyrk.pl Archiwum aktualności


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki