Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Archiwum aktualności

5.03.2011
IX MISTRZOSTWA POLSKI PARLAMENTARZYSTÓW, SAMORZĄDOWCÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W NARCIARSTWIE ALEPJSKIM


MS Word  1 [MS Word]
www.um.szczyrk.pl
REGULAMIN
IX MISTRZOSTW POLSKI PARLAMENTARZYSTÓW, SAMORZĄDOWCÓW ORAZ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
W  NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
w konkurencji slalom gigant
(impreza połączona z  AMATORSKIMI  MISTRZOSTWAMI  MIAST  ŚLĄSKA I BESKIDÓW)

Organizator :
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „ Śląsk – Beskidy”, Urząd Miejski Szczyrk, Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku, Komitet Organizacyjny Imprez Sportowych Szczyrk.

Cel zawodów:
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach wśród środowiska parlamentarzystów, samorządowców i pracowników samorządowych.

Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 5 marca 2011 roku na stoku „Juliany” (Hala Pośrednia) w Szczyrkowskim  Ośrodku Narciarskim w Szczyrku.

Zgodnie z niniejszym Regulaminem odbędzie się jeden przejazd slalomu giganta

Uwaga: dokładne miejsce przeprowadzenia zawodów zostanie ustalone na kilka dni przed zawodami w zależności od warunków śniegowych.

Warunki uczestnictwa – kategorie wiekowe:
Uczestnikiem zawodów może być osoba spełniające następujące warunki:
- Jest osobą pełniącą funkcje posła, senatora, radnego lub pracownika samorządowego (bez służb pomocniczych i pracowników oświatowych) lub członkiem najbliższej rodziny osoby pełniącej powyższe funkcje. Funkcje muszą być potwierdzone na formularzu zgłoszeniowym przez odpowiednią jednostkę samorządową.
- Dokona zgłoszenia poprzez wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na górze strony)  oraz rejestracji w biurze zawodów w czasie imprezy oraz dokona opłaty startowej w  wysokości zgodnej z regulaminem w momencie rejestracji.
- Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w zawodach.
- Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgodny na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym regulaminie i poleceń organizatora – sędziów zawodów.
Kategorie wiekowe  / dla obojga płci/
1.Dzieci  -   7-10 lat rocznik 2004 - 2001
2.Młodzicy - 11 -14 lat rocznik 2000 - 1997
3.Juniorzy  - 15 -18 lat rocznik 1996 - 1993
4.Junior S  - 19 - 25 lat rocznik 1992 - 1985
5.Senior  - 26 - 34  lat rocznik 1984 - 1977
6.Senior S  - 35 - 45 lat rocznik 1976 - 1966
7.Weterani - 46 i więcej rocznik 1965 - ……….
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej ilości uczestników.

Informacje i zapisy :
Szczyrk – Informacja turystyczna
ul Beskidzka 41
tel./fax 33 815 83 88
e-mail:it@szczyrk.pl

Chcielibyśmy poinformować, że zapisy drogą mailową/faxem przyjmowane będą do czwartku (3 marca) włącznie do godz. 17:00. W dniu imprezy, tj. 5 marca, zapisy oraz weryfikacja zawodników, będą odbywać się w godz. 8:00 - 10:00 w biurze zawodów na stoku.

lub
Komitet Organizacyjny Imprez Sportowych
ul. Plażowa 8
tel/fax 33 817 95 93 
e-mail: kois@szczyrk.pl 

Program Zawodów:
godz. 9.00  - weryfikacja zawodników i pobieranie numerów startowych
godz.11.00  - przejazd slalomu według kategorii wiekowych
                   - po zakończeniu zawodów dekoracja medalowa

Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne ponosi organizator imprezy
Koszty opłaty startowej pokrywają uczestnicy

Oplata startowa:
dla dzieci do 14 lat -15 zł
pozostali - 30 zł
(pod uwagę brany jest rok urodzenia startującego)

Medale i dyplomy:
Zawodnicy uczestniczące w zawodach otrzymają w swych kategoriach medale za miejsca 1-3, oraz dyplomy za miejsca 1-6.

Informacje dodatkowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu i powrotu zawodników z zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione i zniszczone podczas trwania zawodów.
Ignorowanie regulaminu oraz niesportowe  i lekceważące zachowanie będzie karane dyskwalifikacją.
Organizator zapewnia ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów, oraz  posiłek i ciepłe napoje.
Organizator nie zwraca kosztów podróży i ewentualnego noclegu
W przypadku rezygnacji z udziału organizator nie zwraca opłaty startowej.

WAŻNE:
Na formularzu zgłoszeniowym prosimy zaznaczyć „X”, jeżeli zainteresowani są Państwo również klasyfikacją w AMATORSKICH MISTRZOSTWACH MIAST ŚLĄSKA I BESKIDÓW*
*dotyczy mieszkańców woj. śląskiego, a w szczególności członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy” (Bielsko-Biała, Cieszyn, Tychy, Szczyrk, Wisła, powiat bielski i cieszyński)
*udział w obu klasyfikacjach nie wiąże się z podwójną opłatą startowa – obowiązuje 1 opłata podana powyżejwww.um.szczyrk.pl Archiwum aktualności


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki