Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Archiwum aktualności

12.08.2010
NOWE TABLICE INFORMACYJNE W MIEŚCIE!


Na terenie Szczyrku, pojawiły się banery informujące o projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również tak zwane Witaczki.

   Pierwszy z nich został umieszczony w Centrum Szczyrku, który informuje, że w tym właśnie miejscu nastąpi „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo - pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.

W ciągu ostatnich lat dostrzega się rosnącą tendencję do spędzania wolnego czasu na spacerach i przejażdżkach rowerowych. Miejscem do tego wykorzystywanym jest przede wszystkim trakt spacerowy usytuowany nad rzeką Żylica – ul. Deptak nad Żylicą. Chcąc wydłużyć trasę ścieżki, planuje się jej rozbudowę w kierunku sąsiedniej gminy Buczkowice, która również realizuje tego rodzaju inwestycję.

Umiejscowienie ścieżki wzdłuż rzeki Żylica przyczyni się do wzrostu jej atrakcyjności. Ponadto w sezonie zimowym możliwe będzie wykorzystanie ścieżek rowerowo – pieszych jako tras biegowych. Zadanie polegać będzie na wytyczeniu przebiegu ścieżki rowerowo-pieszej na odcinku od Szczyrku Skalite w kierunku Buczkowic oraz budowie ścieżki i modernizacji istniejącego Deptaku nad Żylicą wraz z infrastrukturą. Projekt będzie obejmował również zagospodarowanie terenu Centrum poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych (połączonych z Deptakiem nad Żylicą) wraz z infrastrukturą oraz wypełnieniem przestrzeni małą architekturą. Celem zadania jest zwiększenie oferty rekreacyjnej miasta. Planowany termin realizacji zadania przewiduje się na rok 2010-2011

 Kolejny baner znajduje się na terenie Amfiteatru Skalite, i dotyczy  „Zagospodarowania terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowy widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk”

Amfiteatr w Szczyrku jest głównym miejscem, gdzie organizowane są imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe. Z uwagi na wzrost konkurencyjności                w sektorze turystycznym konieczne staje się zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu, celem przekształcenia go w centrum kulturalno-rozrywkowe miasta. Rosnąca liczba organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych oraz kulturalnych w ciągu całego roku powoduje coraz większe zainteresowanie turystów. W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania terenu wokół obiektu pod względem funkcjonalno-estetycznym.

Modernizacja terenu wokół amfiteatru w Szczyrku polegać będzie m.in. na przebudowie nawierzchni, wykonaniu sieci wod.-kan. koniecznej dla wyposażenia zaplecza dla publiczności w toalety oraz bieżącą wodę, budowie ogrodzenia i urządzeniu zieleni, przygotowaniu miejsca pod stoiska promocyjne, modernizacji parkingu przy obiekcie oraz budowie widowni. Ponadto zaplanowano remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy parkingu.

Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie oferty kulturalno-rozrywkowej miasta poprzez kompleksową modernizację terenu otaczającego amfiteatr w Szczyrku. Planowany termin realizacji zadania przewiduje się na rok 2011-2012

    Na budynku Urzędu Miasta znajduję się ogromny baner, informujący  o wysokości środków jakie miasto pozyskało na zadania, lub jest w trakcie realizacji projektów Unii Europejskiej.

     Przy wjeździe do Szczyrku natrafimy na tak zwane Witaczki, które poza -jak sama nazwa wskazuje - powitaniem lub pożegnaniem wyjeżdżających, informują także o miastach partnerskich Szczyrku.www.um.szczyrk.pl Archiwum aktualności


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki