Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Archiwum aktualności

22.06.2010
X LAT EUROREGIONU BESKIDY


       Euroregion Beskidy powstał na bazie porozumienia "Beskidy bez granic" – z inicjatywy władz lokalnych miast i gmin beskidzkich polsko-słowacko-czeskiego pogranicza. Obejmuje przygraniczną część terenu województwa śląskiego i małopolskiego po stronie polskiej, województwa żylińskiego po stronie słowackiej, oraz gmin wokół miasta Frydek-Mistek w Republice Czeskiej. W skład  Euroregionu wchodzą: Stowarzyszenie "Region Beskidy" z siedzibą w Bielsku-Białej, Zdrużenie Región Beskydy z siedzibą w Żylinie oraz Sdrużeni Region Beskydy we Frydku-Mistku. Gminy współpracują ze sobą w zakresie gospodarczym, kulturowym i społecznym. Euroregion Beskidy powstał z dniem podpisania umowy przez reprezentantów wszystkich trzech regionów przygranicznych, 9 czerwca 2000 r. w powiecie Frydek - Mistek.

      W dniu 10 czerwca 2010 roku w Bielsku-Białej odbyła się konferencja podsumowująca dziesięć lat istnienia Euroregionu Beskidy.

 Spotkanie to, stało się okazją,  by  przyjrzeć się dokonaniom, jakie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat osiągnęło Stowarzyszenie „Region Beskidy” w aspekcie rozwoju i pogłębiania współpracy o charakterze trans granicznym, oraz omówieniu propozycji na następne lata.

        Miasto Szczyrk od początku powstania będąc także członkiem Stowarzyszenia, zgodnie z założeniami Euroregionu nawiązało współpracę z gminą Baśka w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

     W ramach powyższego programu gminy realizowały wspólnie projekt partnerski pn. „Wykonanie i modernizacja informacji turystycznej, infrastruktury szlaków górskich w Mieście Szczyrk”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy, oraz z budżetu państwa.

Celem niniejszej współpracy było rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy transgranicznej, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych i kulturalnych oraz rozwijanie turystyki. Gminy wspólnie dążyły do poprawy jakości i estetyki infrastruktury turystycznej. Zorganizowano także wspólne imprezy kulturalne. W Szczyrku, w ramach współpracy wykonana została odpowiednia infrastruktura  turystyczna w postaci ławek i stolików, zadaszeń, koszy na śmieci, tablic i map informacyjnych, a także oznakowania pomników przyrody, ciekawej roślinności, miejsc kultów religijnych i innych godnych uwagi elementów szlaku. Szczególnym zamysłem Naszego Miasta, było uczczenie pamięci szczyrkowskiego miłośnika gór i wielkiego działacza turystycznego - Stanisława Huli. Jego imieniem został nazwany przedmiotowy szlak turystyczny, natomiast 3.10.2009 r. nastąpiło oficjalne odsłonienie tablicy pamiątkowej. Ponadto zorganizowano Rajd Turystyczny, także nazwanego Jego imieniem.

Natomiast w ramach wspólnych imprez, Miasto Baśka skierowało swe zaproszenie do wszystkich chętnych mieszkańców Szczyrku do udziału w 2 imprezach, dzięki którym mieszkańcy obu miejscowości  mogli poznać się bliżej :

·       w sobotę 8 sierpnia 2009 r. na zawody konne o Beskidzką Podkowę, które  
odbywały się na boisku piłkarskim w Mieście Baśka,

·        w sobotę 15 sierpnia br. na imprezę muzyczną, która  odbywała się w Mieście Baśka.

      Realizacja powyższego zadania przyczyniła się nie tylko do zacieśniania współpracy i integracji między społecznościami obu stron granicy, ale również do promocji walorów turystycznych i przyrodniczych Szczyrku, które z pewnością przyciągną nowych turystów do naszego Miasta.www.um.szczyrk.pl Archiwum aktualności


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki