Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Aktualne

29.05.2013
Odpwiedz na zapytanie do SIWZ przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunlanych - Zakład Gospodarki Odpadami S.A w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d.


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.05.2013r., do Zamawiającego wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: ”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład  Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.”

Treść pytań jest  następująca :

1.  W jakim trybie ustawy Prawo zamówień publicznych udzieliliście Państwo zamówienia firmie – Zakład Gospodarki odpadami S.A. (ZGO) na zagospodarowanie odpadów. ?

Ad.1

Zamawiający wszczął  postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego obejmującego wyłącznie usługę transportu odpadów, w konsekwencji którego odpady pozostają własnością gminy i to w gestii gminy pozostaje  wybór instalacji,  czy też sposób zagospodarowania całego strumienia odpadów gminy. Podkreślić należy, iż Zamawiający wskazał Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, który dla regionu IV gospodarki odpadami jest instalacją Regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych, wymienioną w uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego  do którego mają być transportowane odpady wytwarzane na terenie gminy.  Jednocześnie  ZGO   w Bielsku –Białej spełnia wszelkie wymagania technologiczne i prawne do odbioru nie tylko odpadów zmieszanych komunalnych ale również  zielonych  oraz  selektywnie zebranych. 

 

2. Jeśli nie zleciliście usługi zagospodarowania odpadów, czy przewidujecie zlecenie usługi zagospodarowania w trybie konkurencyjnym np. przetargu nieograniczonego. ?

Ad.2

Patrz  odpowiedz  na pytanie nr 1.

 

3. Czy przewidujecie Państwo zmianę SIWZ ?

Ad. 3 

Zamawiając nie przewiduje zmiany SIWZ.www.um.szczyrk.pl Aktualne


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki