Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Aktualne

21.02.2012
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na Budowę dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:Budowę dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk” .

Treść zapytania:

Prosimy o potwierdzenie rodzaju kostki kamiennej w pozycjach kosztorysowych:

Nr 4,6       kostka 11*11 /cm/

     4,8       kostka 6*6  /cm/

     5,16     kostka 11*11 /cm/

     11,12   kostka  11*11 /cm/

     11,18   kostka 6*6  /cm/ /wanga/

Czy ma to być kostka kamienna regularna 11x11 o gr. 11 cm/, czy kostka kamienna regularna 11x11 o gr. 8cm ?, czy 6x6 o gr. 6cm?.

Czy ma to być kostka płomieniowana ?

Czy można zastąpić kostkę kostką surowo łupaną odpowiednio 9/11 oraz 6/8

 

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na budowę parkingów (Hala Pośrednia,
Skalite) wyjaśniam. Wymogi odnośnie kostki kamiennej zostały umieszczone    w przedmiarze robót, opisie technicznym i SST. Zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi w pkt. 2.2.1, 2.2.2 należy zastosować kostkę
kamienną regularną klasy I, o wymiarach sześcianu o bokach 6cm i 11cm  tj. długość, szerokość i wysokość kostki powinna być o takim samym wymiarze.
Zgodnie z projektem technicznym należy zastosować kostkę szarą i kostkę  czerwoną /wanga/.

Nie jest wymagana kostka płomieniowana.www.um.szczyrk.pl Aktualne


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki