Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

27.09.2004
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bratków i ul. Granicznej w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail sekretariat@szczyrk.pl fax. 81-78-763

REGON 000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała ,internet: www.szczyrk.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE

UL. BRATKÓW I UL. GRANICZNEJ W SZCZYRKU (CPV 45232130-2)

Przedmiotem zamówienia jest budowa 404,50 mb kanalizacji deszczowej PVC kl. S Dz 500 x 143,6 mm , 16 szt. studzienek kanalizacyjnych rewizyjno-połączeniowych Dn 1200 mm. Dla podczyszczenia wód deszczowych zakłada się montaż osadnika z separatorem.

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 31.05.2005 r. od daty zawarcia umowy.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

Kryteria wyboru ofert : cena 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście

w Urzędzie Miasta w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena 1 egzemplarza - 30 zł.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Ryszard Głowacki

tel. (033)-82-950-14 e-mail: architektura@szczyrk.pl, lok.44

w godzinach od 800 do 1500 .

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku

43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2004 r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2004 r. o godz. 1200

w siedzibie Zamawiającego , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4, pokój nr 31.

Termin związania ofertą - 60 dni

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 8.732,00 zł.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24

ust .1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2004 r.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki