Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

7.10.2011
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Beskidzkiej 99 w Szczyrku


BURMISTRZ  MIASTA SZCZYRK OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

                      NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY                  

UL. BESKIDZKIEJ 99 W SZCZYRKU

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 1640 o powierzchni 532 m², zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 215,0 m²,  objęta KW BB1B/00037445/6 oraz działki nr 1642/2 o powierzchni 579 m², objęta księgą wieczystą BB1B/00006421/6.

Księga wieczysta BB1B/00037445/6 w dziale III zawiera następujące wpisy: służebność drogi po działce 1640 pasem o szerokości 2 m, biegnącym wzdłuż całej wschodniej granicy dz 1640 – istniejącym, szlakiem drogowym na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 1642/3 obj. kw. 75599 nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką. Umowa najmu zawarta w dniu 01.06.2006 r. na czas określony od 01.06.2006 r. do 31.05.2016 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczyrku a Ewą Pakosz (indywidualna praktyka stomatologiczna).

Księga wieczysta BB1B/00006421/6 – w dziale III zawiera następujące wpisy: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością służebność po działce nr 1642/2 wzdłuż jej wschodniej granicy pasem o szerokości 2 m.

Uchwałą nr IX/28/2011 Rada Miejska w Szczyrku wyraziła zgodę na obciążenie działki nr 1640 o pow. 0,0532 ha, objętej Księgą Wieczysta Nr BB1B/00037445/6 położonej w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej, stanowiącej własność Gminy Szczyrk, ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przejazdu i przechodu przez w/w działkę pasem szerokości 5,5 metra, oznaczonym na mapie linią przerywaną koloru czerwonego, dla każdoczesnego właściciela                   i użytkownika wieczystego działki nr 1643/3 objętej Księgą Wieczysta Nr BB1B/00064924/6.

W budynku przeznaczonym do sprzedaży zawarte są następujące umowy:

Umowa najmu z Bank Spółdzielczy Bystra – na czas nieokreślony.

Umowa najmu z Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewa Pakosz - do 31.05.2016r.

Umowa najmu z Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych – na czas nieokreślony.

Lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę – wypowiedzenie umowy lokal zajmowany bezumownie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  900 000,00 zł netto.       

Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Szczyrku nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010  Bank Spółdzielczy w Radziechowach -  Wieprzu całą wylicytowaną cenę nabywanej na własność nieruchomości.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 90 000,00-zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu

1. Przetarg rozpocznie się w dniu 8 grudnia 2011 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

 

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 90 000,00 zł - wniesione na konto Urzędu Miejskiego w Szczyrku Nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

 Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 6 grudnia 2011 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie lokalu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr9, poz. 59  z póżn, zm.).

Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki