Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

16.09.2011
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Remont kanału burzowegona długości 390mb przy terenie amfiteatru w Szczyrku.


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:Remont  kanału burzowego na długości 390 mb przy terenie amfiteatru w Szczyrku”.

 

Treść zapytania:

1.       W projekcie przywołane są do wbudowania rury DT VIPRO fi 1000 , które mają  - (każda 2,5mb) ok. 3ton. Dla wykonania kanału burzowego niezbędne jest około 160 ton rur. Przy montażu kanału niezbędna jest także praca sprzętu ciężkiego w postaci dźwigu.  W związku z powyższym zwracam się z pytaniem: czy  istnieje możliwość  zamiany rur VIPRO fi 1000 na rury dwuścienne plastykowe typu K2 kan. z kielichem typu ciężkiego SN8.?

 

Ad 1. Zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział III Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1 cyt. „Przewiduje się remont kanalizacji burzowej który obejmuje kolektor odpływowy z rur żelbetowych kielichowych (typu Vipro lub odpowiedników tej samej klasy). Ponadto Zamawiający w SIWZ zamieścił klauzulę cyt. ”wszelkie użyte w dokumentacji i materiałach przetargowych nazwy własne nie służą wskazaniu konkretnego producenta lub dostawcy, lecz stanowią jedynie  odniesienie do minimalnych wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych bądź jakościowych. Każdy zaprojektowany materiał bądź element może zostać zastąpiony przez inny równoważny, zaproponowany przez oferenta pod warunkiem zachowania przewidzianych w projekcie kryteriów ”. 

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki