Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

29.07.2011
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku ZSPIG-1 w Szczyrku - Remont źródła ciepła i instalacji grzewczej.


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Termomodernizacje budynku ZSPiG-1 w Szczyrku – Remont Źródła ciepła i instalacji grzewczej .

 

Treść zapytania:

1.       W projekcie jest wydany zawór elektromagnetyczny EV220B.

Czy został ujęty w przedmiarze? Jeżeli tak to w której pozycji, jeżeli nie to proszę o odpowiedz czy należy go wyceniać?

Ad.1

Element ten nie dotyczy realizacji etapu 1 i nie należy go wyceniać

 

2. W projekcie jest wydany zawór termostatyczny  mieszający do instalacji CWU typuu TM3400.

Czy został ujęty w przedmiarze? Jeżeli tak to w której pozycji, jeżeli nie to proszę o odpowiedź czy należy go wyceniać?

Ad.2

Element ten nie dotyczy realizacji etapu 1 i nie należy go wyceniać.

 

3.       W projekcie zostały wydane podgrzewacze CWU PL-50-60.

Czy zostały ujęte  w przedmiarze? Jeżeli tak to której pozycji, jeżeli nie to proszę o odpowiedź czy należy go wyceniać?

Ad.3

Element ten nie dotyczy realizacji etapu 1 i nie należy go wyceniać.

 

4.       W projekcie zostały wydane systemy wkładów kominowych dla podgrzewaczy.

Czy zostały ujęte w przedmiarze? Jeżeli tak to której pozycji, jeżeli nie to proszę o odpowiedź czy należy go wyceniać?

Ad.4 Element ten nie dotyczy realizacji etapu 1 i nie należy go wyceniać.

 

5.       W projekcie została wydana szafa sterownicza systemu BMS.

Czy zostały ujęte w przedmiarze? Jeżeli tak to której pozycji, jeżeli nie to proszę o odpowiedź czy należy go wyceniać?

W której pozycji należy ująć programowanie oraz uruchomienie systemu BMS?

Ad.5 Szafa sterownicza systemu BMS nie jest ujęta w przedmiarze robót,  natomiast należy ją wycenić.

Programowanie oraz uruchomienie systemu BMS należy uwzględnić w poz. 71 przedmiaru robót.

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki