Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

16.02.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczyrk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego. OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU: 1. Oświetlenie uliczne (taryfa C12b) L.P. Punkt odbioru Ulica Miejscowość Nr Kod Miejscowość (Poczta) Numer ewidencyjny Numer licznika Moc umowna Szacunkowe roczne zużycie Dzienna Nocna 1. Oświetlenie ulic Szczyrk 43-370 Szczyrk 41063002 23395857 4,2 3128 8042 2. Oświetlenie ulic Szkolna 43-370 Szczyrk 41063007 8501424 0,2 184 473 3. oświetlenie ulic Górska) Beskidek 43-370 Szczyrk 48264089 16913848 4,2 909 2337 4. oświetlenie ulic Słoneczna) Iza 43-370 Szczyrk 48344089 13321948 4,2 1085 2789 5. oświetlenie ulic Południowa 43-370 Szczyrk 48374089 13331368 4,2 1446 3717 6. oświetlenie ulic Malinów Pośrednie 43-370 Szczyrk 48434089 23035744 4,2 1073 2758 7. oświetlenie ulic Leszczynowa) RS Parking 43-370 Szczyrk 48444089 13324737 4,2 751 1932 8. oświetlenie ulic Zwalisko) Wyciągi Podzwalisko 43-370 Szczyrk 48454089 22410965 4,2 752 1932 9. oświetlenie ulic Bukowa) Sasanek 43-370 Szczyrk 48464089 19622503 4,2 895 2300 10. oświetlenie ulic Olchowa) Jarzębinowa 43-370 Szczyrk 48474089 21137224 4,2 524 1347 11. oświetlenie ulic Wodociągi Kalinowa 43-370 Szczyrk 48484089 21341706 4,2 1156 2973 12. oświetlenie ulic Poczta 43-370 Szczyrk 48534089 13332025 4,2 688 1770 13. oświetlenie ulic Szczyrk 43-370 Szczyrk 48634089 8194681 4,2 606 1558 14. oświetlenie ulic Poziomkowa 43-370 Szczyrk 41063006 28390904 1 406 1069 15. oświetlenie ulic Kościół Szczyrk 43-370 Szczyrk 48104089 14532734 4,2 20273 45991 16. oświetlenie ulic Tartak 43-370 Szczyrk 48114089 14450018 10,3 10746 24542 17. oświetlenie ulic Tartak I 43-370 Szczyrk 48124089 8850470 4,2 2970 6645 18. oświetlenie ulic DW Siemianowice 43-370 Szczyrk 48134089 14450064 4,2 8619 21323 19. oświetlenie ulic Salmopol I 43-370 Szczyrk 48144089 60262956 4,2 1331 5643 20. oświetlenie ulic Salmopol Gronie 43-370 Szczyrk 48154089 60261964 4,2 4636 15124 21. oświetlenie ulic Energoaparatura Wczasowa 43-370 Szczyrk 48164089 4088410 4,2 3552 11643 22. oświetlenie ulic Wodociągi Szczyrk 43-370 Szczyrk 48174089 14450007 10,3 3654 8539 23. oświetlenie ulic Turystyczna 43-370 Szczyrk 48194089 44150226 10,3 2330 5393 24. oświetlenie ulic Dom Handlowy 43-370 Szczyrk 48204089 14449826 4,2 15818 35821 25. oświetlenie ulic Posterunek Szczyrk 43-370 Szczyrk 48214089 4924063 4,2 7422 25843 26. oświetlenie ulic Zapalenica 43-370 Szczyrk 48224089 45795800 10,3 1838 3420 27. oświetlenie ulic Zagron 43-370 Szczyrk 48234089 9721034 10,3 4194 10230 28. oświetlenie ulic TOS 43-370 Szczyrk 48244089 14010853 10,3 4354 9445 29. oświetlenie ulic Bienatka 483 43-370 Szczyrk 48254089 17132803 4,2 408 1763 30. oświetlenie ulic Malinów 43-370 Szczyrk 48274089 60261940 4,2 1499 4982 31. oświetlenie ulic Gajówka 43-370 Szczyrk 48284089 60569417 4,2 2358 4466 32. oświetlenie ulic St.Tr. Podmagóra II 43-370 Szczyrk 48294089 60087463 4,2 1564 3229 33. oświetlenie ulic Podmagóra III 43-370 Szczyrk 48304089 14238427 4,2 1253 4677 34. oświetlenie ulic Uzdrowiskowa) Dunacie 43-370 Szczyrk 48314089 25565020 4,2 2547 6358 35. oświetlenie ulic Kolorowa 43-370 Szczyrk 48324089 60262895 4,2 590 2583 36. oświetlenie ulic Salmopol II 43-370 Szczyrk 48334089 24365465 4,2 4859 12001 37. oświetlenie ulic Widokowa 43-370 Szczyrk 48364089 60087489 4,2 3398 7288 38. oświetlenie ulic Jodłowa 43-370 Szczyrk 48384089 14450080 10,3 3279 7871 39. oświetlenie ulic Nad Żylicą - Deptak 43-370 Szczyrk 48394089 25097126 4,2 887 2217 40. St. Trafo 15)I4Xz Zakopianka Górska 43-370 Szczyrk 48404089 14450086 10,3 4827 12302 41. oświetlenie ulic Wiślańska) Kotarz 43-370 Szczyrk 48414089 16862682 4,2 2034 5065 42. oświetlenie ulic Myśliwska 43-370 Szczyrk 48524089 9971187 10,3 2331 15630 43. oświetlenie ulic Myśliwska 43-370 Szczyrk 48574089 25565086 4,2 1691 3670 44. oświetlenie ulic Uzdrowiskowa 43-370 Szczyrk 48654089 45085833 10,3 2068 8057 45. oświetlenie ulic Świerkowa 43-370 Szczyrk 48664089 17555301 4,2 2684 10355 Szacowane zużycie energii na cele oświetlenia ulicznego w okresie od 01.05.2011 roku do 31.12.2011 roku wynosi około : strefa dzienna: 98 MWh strefa nocna: 25 5MWh 2. Obiekty Administracji Publicznej (taryfa C11 i C21) L.P. Punkt odbioru Ulica) Miejscowość Nr Kod Miejscowość (Poczta) Numer ewidencyjny Numer licznika Moc umowna Szacunkowe roczne zużycie Taryfa całodobowa 1. Urząd Miejski Szczyrk Dworcowa bn 43-370 Szczyrk 41012262 70313232 40 2528 2. Urząd Miejski Szczyrk Sosnowa bn 43-370 Szczyrk 41024130 12777171 33 614 3. Urząd Miejski Szczyrk Sosnowa bn 43-370 Szczyrk 41025173 8845529 39 6097 4. Biura Beskidzka 99 43-370 Szczyrk 46036017 26894340 4,2 47 5. Urząd Miejski w Szczyrku Beskidzka 503 43-370 Szczyrk 46036025 27882277 4,2 11 6. Urząd Miejski Szczyrk Beskidzka 99 43-370 Szczyrk 46136004 11667811 10,3 181 7. Szalety Szczyrk 43-370 Szczyrk 48034639 0050004833 2,8 3130 8. U.M. Cmentarz Beskidzka 43-370 Szczyrk 48064639 10192583 10,3 3753 9. Przejście dla pieszych Beskidzka 43-370 Szczyrk 48114639 80143994 10,3 2020 10. Przejście dla pieszych Myśliwska 43-370 Szczyrk 48104639 15093256 4,2 1205 11. Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkol-Wyp. Salmopolska 117 43-370 Szczyrk 46036010 12449377 11,0 512 12. Parking 43-370 Szczyrk 48014639 8001987 12,9 13 13. Parking Salmopolska 43-370 Szczyrk 48084639 8194184 10,3 887 14. PTTK Beskidzka 43-370 Szczyrk 48134639 8002761 10,3 17 15. Urząd Miasta Beskidzka 4 43-370 Szczyrk 48174639 11022741 33 53706 16. Urząd Miejski Szczyrk Beskidzka 99 43-370 Szczyrk 46136040 30338510 4,2 10 17. Urząd Miasta Szczyrk Wrzosowa 43-370 Szczyrk 41014322 26945585 1 19490 18. WO-4-2028 zasilanie estrady DEPTAK NAD ŻYLICĄ 43-370 Szczyrk 64002028/48636 87719799 140 2419 19. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 Szkolna 9 43-370 Szczyrk 41017249 12880118 32 27150 20. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 Myśliwska 154 43-370 Szczyrk Brak danych 21. Szkoła Podstawowa Nr 3 Górska 104 43-370 Szczyrk 46032025 70175886 30 16888 22. Kino Beskid Beskidzka 106 43-370 Szczyrk 41012164 13140517 10,3 6896 23. Kino Beskid Beskidzka 106 43-370 Szczyrk 41012166 13140661 12,9 10278 24. Kino Beskid Beskidzka 106 43-370 Szczyrk 41012167 12969771 10,3 1218 25. Estrada Skalite Wypoczynkowa 43-370 Szczyrk 41012168 10488060 10,3 380 26. Estrada Skalite Wypoczynkowa 43-370 Szczyrk 41012169 7601891 10,3 332 27. Estrada Skalite Wypoczynkowa 43-370 Szczyrk 41012170 11939790 10,3 3469 28. Estrada Skalite Wypoczynkowa 43-370 Szczyrk 41012179 12880056 32 4485 29. Estrada Skalite Wypoczynkowa 43-370 Szczyrk 41012183 9085569 32 1773 30. MOKPI Beskidzka 41 43-370 Szczyrk 41013180 10358464 10,3 5946 31. Miejski Ośrodek Sportu Myśliwska 34 43-370 Szczyrk 48014331 12263042 6 17349 32. Zasilanie obiektów gastronomicznych Wypoczynkowa 43-370 Szczyrk 48064331 6639707 21 1045 33. Kiosk Gastronomiczny Wypoczynkowa 43-370 Szczyrk 48024331 11036012 11 853 Szacowane zużycie energii w okresie od 01.05.2011 roku do 31.12.2011 roku wynosi około : taryfa całodobowa: 140 MWh.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie pobiera się.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. b)posiadania aktualnej umowy (zezwolenia) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie w trybie art. 22 , oraz oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.um.szczyrk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk pok. 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik Podawczy pok. 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

http://przetarg.szczyrk.pl/energia

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki