Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

14.02.2011
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ściezki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Rozbudowę  i modernizacje ścieżki rowerowo – pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.

 

Treść zapytania:

1. Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć warunek opisany w punkcie VIII.1. 1.1. dotyczący wiedzy i doświadczenia. Zamawiający żąda wykazania się zadaniem polegającym na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego, bądź o podobnym charakterze  tj. budowę  drogi lub ścieżki rowerowej o długości 3 km. Co należy rozumieć pod pojęciem wykonanie – czy analogicznie jak przedmiot zamówienia rozbudowa (przebudowa) i modernizacja ? Jeżeli tak to czy dla roboty o podobnym charakterze  musi być budowa ? Czy również może być rozbudowa (przebudowa) lub modernizacja ?

 

Ad.1

Odnosząc się do pierwszego członu zapytania, Zamawiający pod pojęciem wykonania rozumie szeroki katalog robót polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, remoncie oraz innych pojęciach stanowiących ich rozszerzenie w prawie budowlanym.

Co do drugiego członu zapytania  tj. ”czy dla roboty o podobnym charakterze  musi być budowa ? Czy również może być rozbudowa (przebudowa) lub modernizacja ?” Zamawiający pod pojęciem budowa rozumie także zgodnie z prawem budowlanym pojęcia odbudowa , rozbudowa (modernizacja) .  

 

2. Punkt VIII /1.1 określa warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Czy wykonanie przebudowy przestrzeni publicznej jaka jest główna ulica wraz z przyległymi, deptak w centrum miasta o pow. powyżej 4 tys. m2 , np. ul. Mariacka w Katowicach z elementami małej architektury takimi jak ławki , kwietniki, oświetlenie parkowe, źródełko wodne, fontanna z technologia filtracji wody, spełnia wymagania SIWZ.

 

Ad.2

Na etapie prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający, nie może dokonywać oceny (w tym przypadku wymaganego doświadczenia), czy potencjalny Wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Warunki udziału w zakresie wykazania  wiedzy i doświadczenia   zostały na tyle precyzyjnie określone , iż Wykonawca nie winien mieć trudności w  ich interpretacji .

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki