Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

14.04.2010
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku . ETAP II


P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  w SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II (przetarg nieograniczony).

W związku z koniecznością sprecyzowania wymagań zamawiającego w celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II, dokonuje następujących zmian treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

1. Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

I.1) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: rozdział IX pkt 9.

Tekst, który należy dodać w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności : 1) próbek, opisów lub fotografii; tj.: a) opis warunków (w tym warunków atmosferycznych) ułożenia warstw nawierzchni - potwierdzony przez producenta, b) instrukcję eksploatacji nawierzchni - potwierdzoną przez producenta, 2) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym ;tj.: a) aprobatę lub rekomendację podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (ITB lub innej instytucji) dla potwierdzenia parametrów oferowanej nawierzchni, b) dokumenty zaświadczające możliwość wykorzystania oferowanej nawierzchni (Atest PZH), c) kartę techniczną oferowanej nawierzchni z podaniem m.in. terminu przydatności od daty produkcji każdego z komponentów do wykonania nawierzchni, d) autoryzację producenta oferowanej nawierzchni uprawniającą Wykonawcę do jej sprzedaży i montażu.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki