Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

2.03.2010
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek


                                                 O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-02-25 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Szczyrk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek”

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.Sprecyzować harmonogram spłaty rat kredytu (dokładne ustalenie wysokości raty miesięcznej) .

Ad.1  Spłata kredytu będzie następować w latach od 2011r. do 2018r., w ratach miesięcznych,  przy czym  roczna spłata kredytu  wynosić będzie w sumie 1.187.500,00 zł .

2.W jakich instytucjach Miasto korzysta aktualnie z kredytów i jakie jest saldo zadłużenia na dzień 31.12.2009?

Ad.2 Miasto korzysta z kredytów w Banku Spółdzielczym Radziechowy-Wieprz, Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce , Banku Polskiej Spółdzielczości .

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2009 r., wynosi 6.699.998,00 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów) oraz 1.018.352,33 zł ( z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach) .

Razem saldo zadłużenia wynosi 7.718.350,33 zł

 

3.Jaka jest aktualna ilość mieszkańców i zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ?

Ad.3 Liczba mieszkańców – 5.692 osoby.

Zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 1.280 . 

 

4.Kiedy urząd przedstawi opinie RIO o możliwości spłaty kredytu ?

Ad.4 Zamawiający przedstawi w/w opinie RIO przy podpisaniu umowy kredytowej.

 

 

 

 


 

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki