Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

9.02.2010
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu na finasowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk oraz spłatę wcześniej zaciągnietych rat kredytów i pożyczek


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-02-03 oraz 2010-02-05 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Szczyrk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek”

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.           Czy Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego  tytułu egzekucyjnego?

Ad. 1. Zamawiający złoży stosowne oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

2.       Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu?

Ad.2. Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu.

3.       Czy do obliczania odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, tj. 365 dni, w roku przestępnym 366 dni?

Ad.3. Do obliczenia odsetek  należy  przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. 365 dni.

4.       O WIBOR 1M, z którego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, liczone będzie oprocentowanie kredytu?

Ad.4. Należy przyjąć do obliczenia oprocentowania kredytu ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca .

5.       Jeżeli termin spłaty raty kredytu przypadnie w dniu wolnym od pracy, Zamawiający dokona spłaty raty kredytu w dniu roboczym poprzedzającym datę spłaty, czy w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty?

Ad. 5.  W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dniu wolnym od pracy, spłata kredytu następować będzie w dniu roboczym poprzedzającym datę spłaty.

6.       Zastrzegają Państwo prawo zmiany kwoty kredytu. Czy punkt ten dotyczy podpisania umowy kredytu na niższą kwotę, podpisania umowy na kwotę określoną w SIWZ, a nie wykorzystania w pełni czy wcześniejszą spłatę? Proszę o doprecyzowanie.

Ad.6. Punkt ten dotyczy sytuacji w której Zamawiający podpisuje umowę na pełną kwotę kredytu, a nie wykorzystuje w całości zaciągniętego kredytu.

7.       Spłaty odsetek oraz kapitału będzie następować w okresach miesięcznych, ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca począwszy od 31.01.2011r. W przypadku kiedy spłata przypadnie w ostatni dzień miesiąca będący dniem wolnym czy akceptują Państwo spłatę w ostatni dzień roboczy danego miesiąca?

Ad.7. Spłata będzie następować w ostatni dzień roboczy danego miesiąca .

8.       Nie została doprecyzowana data WIBOR oraz data zmiany oprocentowania.

W związku, iż wymagają Państwo przekazywanie informacji o wysokości przeciętnej stawki WIBOR 1M oraz naliczonych odsetek do 20-go danego miesiąca proponujemy zmianę stawki oprocentowania w pierwszym dniu każdego miesiąca z określeniem WIBORU 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca. Takie rozwiązanie gwarantuje przejrzystość wyliczonych odsetek w danym miesiącu.

Ad.8. Do wyliczenia WIBOR 1M należy przyjąć  datę ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, natomiast datę zmiany oprocentowania  należy przyjąć na pierwszy dzień  każdego miesiąca .

9.       Kredyt będzie udzielony na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

       Które kredyty i pożyczki i w jakich kwotach zostaną wcześniej spłacone?

Ad.9. Wszystkie raty kredytów i pożyczek przewidzianych do spłaty w 2010 r.

 

 

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki