Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

5.12.2008
Wyjaśnienie do SIWZ - Udzieleni kredytu bankowego na finasowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.12.2008r. do Zamawiającego wpłynęło pismo o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę na: udzielenie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Szczyrk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek

Treść wspomnianego pisma  jest następująca :

1.        Jeżeli Miasto nie dysponuje aktualnymi zaświadczeniami z ZUS i US to czy przedłoży je przy ewentualnym podpisaniu umowy kredytowej?

Ad . 1 Miasto Szczyrk przedłoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US przy podpisaniu umowy kredytowej.

 

2.        Czy Miasto Szczyrk podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe?

 

Ad. 2 Miasto Szczyrk podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe.

3.        Czy przy symulacji kosztu kredytu uwzględnić należy fakt, iż ostatni dzień miesiąca w wielu przypadkach jest dniem wolnym od pracy. Czy dla porównywalności ofert należy przyjąć „sztywno” datę spłaty na ostatni dzień miesiąca. W jaki sposób uwzględnić ten fakt.

 

Ad. 3  Przy symulacji kosztu kredytu uwzględnić należy ostatni kalendarzowy dzień miesiąca.

 

4.        Biorąc pod uwagę kwotę kredytu i ilość rat wielkość raty wynosi 16.666,66 zł. Czy taka ma być wielkość rzeczywistych rat. Jeżeli nie to prosimy o podanie wielkości raty miesięcznej i ewentualnej raty początkowej (końcowej) która będzie ratą wyrównującą?

Ad.4 Wielkość rzeczywistych rat kredytu powinna wynikać z podzielenia kwoty kredytu przez ilość miesięcy spłaty.
                                                                                 

                                                                                 

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki