Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

14.07.2008
Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E

                   

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763

REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała internet: www. szczyrk.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk " 

Zakres robót do wykonania obejmuje:

a) ul. Leśna

Budowę odcinka linii oświetleniowej kablowo-napowietrznej, kablowa linia typu YAKY 4x35 mm2 dł. 120 mb wyprowadzona zostanie z istn. słupa latarni zasilanej ze stacji transf. Szczyrk PE S-903 usytuowanego przy ul. Myśliwskiej i przebiegać będzie wzdłuż ulicy Leśnej po działkach 3975/1, 4462, 4159/2, a zakończona zostanie na istniejącym słupie RK-10 linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji Szczyrk Zacisze S-520, krzyżując

dwukrotnie ulice oraz istniejący gazociąg i kanalizacje. Napowietrzna linia oświetleniowa typu 4x25mm2 AsXS na pierwszym odcinku podwieszona jako linia typu AsXS 4x50+2x25mm2 ze względu na uzyskana zgodę właściciela działki nr 4155 w miejsce istniejących zdemontowanych przewodów linii niskiego napięcia 4x50+25mm2 AL natomiast dla oświetlenia dalszego odcinka ul. Leśnej należy wybudować nowa linie oświetleniowa 4 x 25mm2 AsXS dł. 217mb. Istniejący słup RN-10 nr 2 należy zgodnie z wymogami zgody właściciela działki 4155 przebudować na N E-10,5/4,3. Konstrukcje wsporcza linii stanowić będą słupy z  żerdzi wirowanych E-10,5/4,3 typu K i N oraz z żerdzi ŻN-10 typu P wybudowane zgodnie z katalogiem „Elprojektu” Lnni Tom I. Ustroje dobiera się dla gruntu średniego gdyby w trakcie wykonawstwa okazał się inny to należy go dobrać do gruntu słabego względnie mocnego.. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii oświetleniowej. Przebiegać ona będzie wzdłuż ul. Leśnej po działkach nr 4159/2, 4158, 4450, 4157, 4155, 4451/1, 4154, 4089/5 a zakończona zostanie słupem krańcowym K E-10,5/4,3 usytuowanym na działce nr 4114/2 na słupach należy zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności typu OUSc-100W na wysięgnikach WO I wg albumu OW- 67 osadzonych na jarzmach mocowanych do konstrukcji słupów, oprawy należy zasilić poprzez bezpieczniki słupowe SV. 25/6A. Dwie oprawy OUR-125 z wysięgnikami zdemontowane należy przenieść na słupy nr 2 i 4. Izolacja projektowanej linii będzie pełna ze względu na zastosowanie przewodów typu AsXS oraz zacisków , uchwytów i osprzętu izolowanego. Dla linii przyjęto przewody AsXS 4x35 które należy zawiesić z naprężeniem 25 MPa [przęsła do 50m rozpiętości zwis max. 1,5m]. Linie prowadzić i lampy usytuować zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr II/3/2 po wytyczeniu trasy przez geodetę.

 

Uwagi ogólne:

Latarnie typu parkowego zlokalizowane co około 30mb na słupach S-40W/A

(4m wysokości) typ. „ROSA” . Do słupów należy zastosować głowice w układzie system „1”(jedno ramie skierowane w dół). Do oświetlenia należy stosować oprawy w II klasie ochronności typu OPA S-100W z kloszem kula 400 mm i żarówką sodowa E-40 100W. Słupy należy zamontować na fundamentach prefabrykowanych B-40 z koszami Z-40 oraz wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe TB-1.

Przy wyjściu kabli na słupy linii niskiego napięcia kable należy chronić układając je w rurach P.C.V. o średnicy 50mm. Skrzyżowanie projektowanych linii kablowych z wjazdami, gazociągiem, kanalizacja i wodociągami należy wykonać na głębokości 0,8 m w rurze D.V.K. o fi.110. Linie kablowe prowadzić i lampy usytuować zgodnie z planami sytuacyjnymi rys. nr II/1/2, rys. nr II/3/2 i rys. nr II/2/2 po wytyczeniu trasy przez geodetę.

 

b) ul. Salmopolska odcinek I.

Budowę odcinka kablowej linii oświetleniowej YAKY 4x35 mm2 dł. 43 mb która wyprowadzona zostanie z istn. słupa latarni zasilanej ze stacji transf. Szczyrk Wodociągi  S-123 usytuowanego przy ul. Salmopolskiej i przebiegać będzie wzdłuż ulicy działce nr 5928/1 do proj. lampy zlokalizowanej na działce nr 6111/3. Latarnia typu parkowego na słupie S-40W/A (4m wysokości) wg katalogu producenta typ. „ROSA” . Do słupa należy zastosować głowice w układzie system „1”(jedno ramie skierowane w dół). Do oświetlenia należy stosować oprawy w II klasie ochronności typu OPA S-100W z kloszem kula 400 mm i żarówka sodowa E-40 100W. Słup należy zamontować na fundamencie prefabrykowanym B-40 z koszem Z-40 oraz wyposażyć w tabliczkę bezpiecznikowa TB-1.

 

c) ul. Salmopolska odcinek II

Budowę odcinka kablowej linii oświetleniowej YAKY 4x35 mm2 dł. 120 mb wyprowadzonej z istn. słupa RN-10 napowietrznej linii NN zasilanej ze stacji transf. Szczyrk Gronie S-383 usytuowanego przy ul. Salmopolskiej i przebiegać będzie wzdłuż ulicy po działkach nr 8925/4, 6925/5 do proj. lampy parkowej zlokalizowanej na działce nr 6925/1 następnie po działce 6943 do drugiej lampy parkowej zlokalizowanej na działce nr 6930/1. Latarnie typu parkowego na słupach S-40W/A (4m wysokości) wg katalogu producenta typ. „ROSA” . Do słupów należy zastosować głowice w układzie system „1”(jedno ramie skierowane w dół). Do oświetlenia należy stosować oprawy w II klasie ochronności typu OPA S- 100W z kloszem kula 400 mm i  żarówka sodowa E-40 100W. Słupy należy zamontować na fundamentach prefabrykowanych B-40 z koszem   Z-40 oraz wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe TB-1.

 

Uwagi ogólne:

Przy wyjściu kabla na słup linii nn kabel należy chronić układając go w rurach P.C.V. o średnicy 50mm. Skrzyżowanie projektowanych linii kablowej z wjazdami, kanalizacja i kablem teletechnicznym należy wykonać na głębokości 0,8 m w rurze D.V.K. o fi.110. Do ochrony kabla od wyładowań atmosferycznych służyć będą odgromniki typu GXo 0,5/5 kA które należy zabudować na słupie odejściowym. Do którego należy wykonać uziemienie o wartości nie przekraczającej 10 om. Kabel oświetleniowy typu YAKY należy układać w rowie o głębokości 0,6m na warstwie piasku o grubości 10cm , następnie założyć co 10m opaski oznacznikowe, następnie sprawdzić ciągłość żył oraz oporność izolacji.. Linie kablowe prowadzić i lampy usytuować zgodnie z planami sytuacyjnymi rys. nr IV/1/2 i rys. nr IV/2/2 po wytyczeniu trasy przez geodetę.

 

d) ul. Wiślańska

Budowę odcinka linii oświetleniowej 2x25 AsXS dł. 31mb. Konstrukcje wsporcza linii stanowić będzie słup z żerdzi ŻN-10 typu P wybudowany zgodnie z katalogiem „Elprojektu” Lnni Tom II.  Ustoje dobiera się dla gruntu średniego gdyby w trakcie wykonawstwa okazał się inny to należy je dobrać do gruntu słabego względnie mocnego. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii ośw. zasilanej ze stacji transf. Szczyrk Salmopol II S-120. Proj. linia przebiegać będzie nad droga wojewódzka ul. Wiślańska po działkach nr 7346/1, 7346/2, 7351, 7344/1, a zakończona zostanie słupem P-10 usytuowanym na działce nr 7344/2 na słupie należy zabudować oprawę oświetleniową w II klasie ochronności typu OUSe-100W na wysięgniku WO I wg albumu OW-67 osadzonym na jarzmie mocowanym do konstrukcji słupa, oprawę należy zasilić poprzez bezpiecznik słupowy SV. 25/6A. Izolacja projektowanej linii będzie pełna ze względu na zastosowanie przewodów typu AsXS oraz zacisków , uchwytów i osprzętu izolowanego. Dla linii przyjęto przewody AsXS 2x25 które należy zawiesić z naprężeniem 20 MPa [przęsła do 35m rozpiętości zwis max. 1,5m].

 

e) ul. Malinowa

Budowę odcinka linii 4 x 35mm AsXS dł. 107mb. Konstrukcje wsporcza linii stanowić będą słupy z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3 typu K i N wybudowane zgodnie z katalogiem „Elprojektu”Lnni Tom I. Ustoje dobiera się dla gruntu średniego gdyby w trakcie wykonawstwa okazał się inny to należy go dobrać do gruntu słabego względnie mocnego. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii ośw. zasilanej ze stacji transf. Szczyrk Salmopol I S-119. Przebiegać ona będzie wzdłuż ul. Malinowej po działkach nr 7260/6, 7272, 7267/1, 7260/8, 7260/7, 7267/3 a zakończona zostanie słupem krańcowym K E-10,5/4,3 usytuowanym na działce nr 7267/4 na słupach należy zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności typu OUSe-100W na wysięgnikach WO I wg albumu OW-67 osadzonych na jarzmach mocowanych do konstrukcji słupów, oprawy należy zasilić poprzez bezpieczniki słupowe SV. 25/6A . Izolacja projektowanej linii będzie pełna ze względu na zastosowanie przewodów typu AsXS oraz zacisków, uchwytów i osprzętu izolowanego. Dla linii przyjęto przewody AsXS 4x35 które należy zawiesić z naprężeniem 25 MPa [przęsła do 50m rozpiętości zwis max. 1,5m], w przęśle pomiędzy słupami nr 1 i nr 2 przewody należy zastosować luźna przewieszkę z naprężeniem 5 MPa.

 

f) ul. Zdrowia.

Zabudowę na istniejącym słupie RK-10 napowietrznej linii niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk Turystyczna S-581 usytuowanego na działce 2706/28 oprawy oświetleniowej w II klasie ochronności typu OUSe-100W z żarówka sodowa typu SON-100W. Lampe należy zabudować na wysięgniku WO I wg albumu OW-67 osadzonym na jarzmie mocowanym do konstrukcji słupa. Oprawę należy zasilić poprzez bezpiecznik słupowy SV. 25/6A z istniejącej linii oświetleniowej.

 

g) ul. Ogrodowa

Projektuje się zabudowę na istniejącym stalowym słupie oświetlenia ulicznego dla ulicy Beskidzkiej linii zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk Szkoła S-722 usytuowanego na działce 1278/2 zabudowę oprawy oświetleniowej w II klasie ochronności typu OUSe-100W z żarówka sodowa typu SON-100W. W tym celu należy odciąć istniejący wysięgnik, a w jego miejsce zabudować wysięgnik podwójny typu WR-2/2 wg katalogu producenta typ. „ROSA”  osadzonym bezpośrednio na konstrukcji istniejącego słupa. Na projektowany wysięgnik należy przenieść istniejącą oprawę oświetleniową OUSe-100W. Oprawy oświetleniowe należy zasilić poprzez bezpiecznik 6A z istniejącej kablowej linii oświetleniowej.

 

h) ul. Kwiatowa

Dobudowę odcinka napowietrznej linii oświetleniowej 2 x 35 AsXS dł. 62mb. Konstrukcje wsporcza linii stanowić istniejące słupy z żerdzi  ŻN-200/10 napowietrznej linii niskiego napięcia zasilającej budynki przy ulicy Kwiatowej. Napowietrzna linia oświetleniowa zaprojektowana została poniżej przewodów. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk TOS S-603. Proj. linia przebiegać będzie wzdłuż ul. Kwiatowej nad działkami nr 354, 430, 353 425/1, 425/2, a zakończona zostanie na istn. słupie krańcowym RK-10 usytuowanym na działce nr 403 na słupach P-10 nr 1 i RK-10 nr 4 należy zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności OUSe-100W na wysięgnikach WO I wg albumu OW-67 osadzonym na jarzmie mocowanym do konstrukcji słupa. Oprawy należy zasilić poprzez bezpieczniki słupowe SV. 25/6A. Izolacja projektowanej linii będzie pełna ze względu na zastosowanie przewodów typu AsXS oraz zacisków , uchwytów i osprzętu izolowanego. Dla linii przyjęto przewody AsXS 2x25 które należy zawiesić z naprężeniem 20 MPa [przęsła do 45m rozpiętości zwis max. 1,5m].

 

i) ul. Górska

Dobudowę odcinka napowietrznej linii oświetleniowej 2 x 35 AsXS dł. 32mb. Konstrukcje wsporcza linii stanowić istniejące słupy z żerdzi  ŻN-200/10 napowietrznej linii niskiego napięcia 4x50 AL. zasilającej budynki przy ulicy Górskiej. Napowietrzna linia oświetleniowa zaprojektowana została poniżej przewodów nN. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii oświetleniowej zasilanej ze stacji transf. Szczyrk Zakopianka S-700. Proj. linia przebiegać będzie nad działka 3107/4 do słupa RK-10 na którym należy zabudować oprawę oświetleniową w II klasie ochronności OUSe-100W na wysięgniku WO I wg albumu OW-67 osadzonym na jarzmie mocowanym do konstrukcji słupa. Oprawę należy zasilić poprzez bezpiecznik słupowy SV. 25/6A. Izolacja projektowanej linii będzie pełna ze względu na zastosowanie przewodów typu AsXS oraz

zacisków , uchwytów i osprzętu izolowanego. Dla linii przyjęto przewody AsXS 2x25 które należy zawiesić z naprężeniem 20 MPa [przęsła do 45m rozpiętości zwis max. 1,5m].

 

j) ul. Skrzyczeńska

Zabudowę na istniejącym słupie RK-10 napowietrznej linii niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk Gronie S-383 usytuowanego na działkach 7097/2 i 7098/4 oprawy oświetleniowej w II klasie ochronności typu OUSe-100W z żarówka sodowa typu SON-100W. Lampe na leży zabudować na wysięgniku WO I wg albumu OW-67 osadzonym na jarzmie mocowanym do konstrukcji słupa. Oprawę należy zasilić poprzez bezpiecznik słupowy SV. 25/6A z istniejącej linii oświetleniowej.

 

k) ul. Bukowa odcinek I

Podwieszenie odcinka napowietrznej linii oświetleniowej Asas 2x25 mm2 dł. 76mb na istniejącej linii niskiego napięcia 4x50AL oraz dobudowa odcinka linii oświetleniowej typu AsXS 2x25 mm2 dł.88mb wzdłuż ul. Bukowej linia przebiegać będzie po działkach 3526/3, 3977, 3540/2, 3539, 3540/4, 3984/2, 3971/5 krzyżując drogę powiatowa ulice Górska i potok Biła. Konstrukcje wsporczą linii stanowić będą istniejące słupy z żerdzi ŻN-10 oraz proj. słupy typu K  z żerdzi wirowanych E-10,5/4. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk Wyciąg Orczykowy Beskidek S-128. Na słupach nr 3, nr 4 i nr 5 należy zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności typu OUSc-100W. Ze względu na warunkowa zgodę właściciela działki 3540/2 projektuje się możliwość przysz³osciowej zabudowy na słupie nr 2 lampy oświetleniowej.

 

l) ul. Poziomkowa.

Podwieszenie odcinka napowietrznej linii oświetleniowej AsXS 2x25 mm2  dł. 90mb na istniejącej linii niskiego napięcia 4x50AL oraz dobudowę  przęsła linii oświetleniowej typu AsXS 2x25 mm2 dł.52mb wzdłuż  ul. Poziomkowej. Linia będzie przedłużeniem istniejącej linii ośw. zasilanej ze stacji transformatorowej Szczyrk Siemion S-117.  Proj. linia przebiegać będzie po działkach nr 3426/8, 3426/5, 3456,  a zakończona zostanie słupem K usytuowanym na działce nr 3426/6 na słupach nr 3 i nr 4 należy zabudować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności typu OUSc-100W.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  od daty podpisania umowy do 31.10.2008 r.

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

a) doświadczenie - w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jako główny wykonawca budowlany należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

b) dysponują pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w tym: jedną osobę do kierowania i nadzorowania robotami posiadająca stosowne  uprawnienia budowlane należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, która również prowadziła minimum jedna robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.  W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

c) udzielą minimum 3 -letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty

d) posiadają ubezpieczenie od OC i zobowiążą się ,że ubezpieczenie to  będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,  43-370 Szczyrk,                   ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu   04.08.2008 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   04.08.2008 r. o godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego ,              43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z złącznikami można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 27 lub za zaliczeniem pocztowym . Cena 1 egzemplarza - 30 zł.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  -

Mariusz Pindel - tel. (033) 82 950 26, pok. 27 w godzinach od 800 do 1500                

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

-->Dokumentacja do przetargu<--www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki