Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

7.03.2008
P O W I A D O M I E N I E o rozstrzygnięciu protestu


                                                                                  Szczyrk, dnia 06.03.2008r.

 

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o rozstrzygnięciu protestu

 

            W związku z wpłynięciem w dniu 03.03.2008r. protestu na zapis projektu umowy stanowiącej załącznik do SIWZ dotyczącego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) w trybie przetargu nieograniczonego na :

Pełnienie funkcji operatora Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk w latach 2008-2010r. informuję państwa, iż przedmiotowy protest zostaje oddalony .

 

Zgodnie z art.184 od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie .

 

 

UZASADNIENIE

 

Wdrażany Program Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Szczyrk współfinansowany jest głównie ze środków pożyczki przyznawanej co rocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zapis §9 lit.a jest w pełni zasadny, gdyż Zamawiający w przypadku nie uzyskania pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach nie posiada środków finansowych na całościowe pokrycie kosztów realizacji Programu. W związku z powyższym Zamawiający nie uznaje za bezprawne i nie uzasadnione wskazanie w projekcie umowy takiej informacji dla potencjalnych Wykonawców, ponieważ na obecnym etapie postępowania nie można przewidzieć okoliczności, które mogą  zaistnieć w trakcie realizacji Programu. Wypada też zwrócić uwagę, że o ile można zgodzić się , że ograniczenie niskiej emisji zasadniczo zawsze leży w interesie publicznym , to jednak nie można zgodzić się z tezą protestu, żeby wykonanie umowy na pełnienie funkcji operatora Programu ograniczenia niskiej emisji zawsze leżało w interesie publicznym. Skoro przedmiotem postępowania było wyłonienie operatora programu, to zawarte w projekcie umowy i uzasadnione wyżej zastrzeżenie uznać należy uznać za w pełni  uprawnione.

 www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki