Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

08.10.2007
Sprzedaż nieruchomości


Burmistrz Miasta w Szczyrku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczyrku przy ul. Turystycznej oznaczonej na mapie 8  numer geodezyjny;

                                Działka nr 2607/5 o powierzchni 0.1311 ha

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgą wieczystą Kw nr BB1B/00037445/06.

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej stanowi kwotę w wysokości 142.740,00 zł

(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści  złotych) – cena brutto obejmuje 22 %  podatek VAT. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego  Miasta Szczyrk zlokalizowana jest w terenach oznaczonych symbolem A4.7 MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie w Urzędzie Miasta Szczyrk pok.11 ul.Beskidzka  4  pisemnej oferty kupna

z proponowaną ceną nabycia i sposób jej zapłaty, imię i nazwisko lub nazwę, adres oferenta,

datę sporządzenia oferty, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta na zakup nieruchomości przy ul. Turystycznej do dnia 12 listopada 2007 do godz. 15-tej,

-  należy wpłacić wadium w gotówce wysokości  15% ceny wywoławczej tj, kwotę w wysokości 25.740.00zł wpłacić najpóźniej w dniu 12 listopada 2007r na konto Urząd Miejski Szczyrk 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Radziechowach – Wieprzu, dowód  wniesienia wadium należy dołączyć do oferty,

- oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przejmuje te warunki bez zastrzeżeń,

Koszty związane z umową kupna-sprzedaży obciążają nabywcę,

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2007r o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4 pok.31 piętro 2. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz zbywającego.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku pokój 28 tel. 033 82 950 32.

Burmistrzowi Miasta Szczyrk przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn , jak również unieważnienia przetargu.  www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki