Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

10.08.2007
Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole Szczyrku-Biłej


                                                  O G Ł O S Z E N I E

                   

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,  tel. (033) 82 950 00,

 fax. 81-78-763,  strona internetowa: www. szczyrk.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole Szczyrku-Biłej.

 

Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji:

Celem przedsięwzięcia jest zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole w Szczyrku – Biłej przy ul. Górskiej 104.

 Prace   budowlane

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Obiekt, w którym znajduje się część objęta opracowaniem to budynek podpiwniczony, posiadający trzy kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe. W obiekcie nastąpi zmiana sposobu użytkowania w poziomie piwnic, parteru, piętra. Przedszkole stanowić będzie wydzieloną, niezależną część z odrębnym wejściem.

Inwestycja polega na zmianie funkcji pomieszczeń – zgodnie z projektem technologii, w związku z tym projektowane są wyburzenia (otwory drzwiowe), zamurowania oraz podziały pomieszczeń ściankami działowymi. Ze względu na ograniczenie powierzchni w istniejącym budynku zachodzi konieczność zlokalizowania zespołu żywieniowego w kondygnacji przyziemia, a pozostałych pomieszczeń przedszkola na parterze i piętrze budynku. Bezpośrednio przy części przygotowawczej nie przewiduje się sali jadalnej. Jest to podyktowane niedostateczną wysokością pomieszczeń. Jedynym pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi w przyziemiu jest przygotowalnia posiłków (kuchnia). W poziomie piwnic zaprojektowano: kuchnię, przygotowalnię posiłków, magazyny, pomieszczenie socjalne z szatnią i węzłem sanitarnym dla pracowników.

Na parterze przewiduje się wc przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W części dawnej sali gimnastycznej i przedszkolnej wydzielono część socjalno – magazynową, przewidziano także węzeł sanitarny dla dzieci. Pozostałą część obu pomieszczeń poprzez wyburzenia otworów zaadaptowano na jedną dużą salę zajęć dla maluchów. Drugie pomieszczenie o tym samym przeznaczeniu zaprojektowano z bezpośrednim wejściem od strony nowej szatni  dla  dzieci. W poziomie  parteru  zaprojektowano  również  zmywalnię i przygotowalnię podręczną, magazynki podręczne a także biuro dyrektora przedszkola.

Na piętrze przewidziano dwie sale dla starszych przedszkolaków wraz z węzłem sanitarnym dla dzieci i osobnym dla pracowników zlokalizowanym w sąsiedztwie nowoprojektowanej przygotowalni podręcznej i zmywalni.

Dla łatwego pokonania różnicy poziomów w komunikacji I piętra przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu przewidziano wyburzonie fragmentu stropu i schody a w to miejsce zaprojektowano nowy strop jako pochylnię.

Układ pomieszczeń przyjęto tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, zachowując wytyczne zawarte w projekcie technologii. 

Na piętrze budynku wprowadzono wentylację grawitacyjną, grawitacyjną wspomaganą mechanicznie i mechaniczną. Klatki schodowe ewakuacyjne wyposażone będą dodatkowo w siłowniki, zapewniające napowietrzanie.

Zgodnie z opinią z zakresu ochrony przeciwpożarowej ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, komunikację i klatki schodowe w poziomie wszystkich kondygnacji wydzielono drzwiami przeciwpożarowymi klasy EI30. Klatki schodowe wyposażono w urządzenia oddymiania (klapy dymowe o czynnej powierzchni oddymiania 5% rzutu klatki schodowej).

W ramach dostosowania budynku do warunków ewakuacji należy także zastosować oświetlenie awaryjne, wykończenie materiałami niepalnymi, wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz wprowadzenie wewnętrznych hydrantów (rozmieszczenie jak w projekcie architektury).

 

Instalacja wentylacji mechanicznej

Część pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczyrku-Biłej, przy ul. Górskiej 104, adaptowana została na Przedszkole trzyoddziałowe. W oparciu o założenia technologiczno-budowlane, zaprojektowano  Instalację Wentylacji Mechanicznej wskazanych  pomieszczeń przedszkola.

 

Instalacja Wentylacji mechanicznej kuchni wraz z zapleczem

Wielkość wymian przyjęto w oparciu o Projekt Technologiczny i normatywy projektowania.

Do nawiewu świeżego powietrza służyć będzie  centrala wentylacyjna podwieszana HERMES APN2/lub równoważna umieszczona w pomieszczeniu nr 0.6 – Magazyn warzyw i owoców, pod stropem. Centrala będzie wyposażona w filtr powietrza, nagrzewnicę wodną oraz wentylator nawiewny. Powietrze będzie czerpane przez czerpnię świeżego powietrza o wymiarach 630 x 315 mm wyprowadzoną na wysokość 2.0 m nad poziom terenu. Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej (typ A/I i SPIRO) lub równoważne przebiegających pod sufitem podwieszonym, poprzez kratki nawiewne i zawory powietrzne.

Centrala obsługiwana będzie „od spodu”  i dlatego należy zapewnić do niej dostęp.

Wywiew powietrza z Kuchni ( pom. nr 0.15, 0.9, 0.8)  będzie się odbywał poprzez okap kuchenny z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach: 2.9 x 0.9 x 0.4 m , bez filtrów tłuszczowych i oświetlenia (decyzja Inwestora), umieszczony nad trzonem kuchennym, przy pomocy wentylatora wywiewnego typ SilWent 315/900, lub równoważne w wykonaniu ciepłoodpornym. Kanały wyprowadzające powietrze na zewnątrz należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Na wylocie powietrza z okapu należy zamontować ręczne przepustnice suwakowe służące do regulacji ilości powietrza wywiewanego.

Z  pomieszczeń   nr. 0.2 i 0.3, 0.4 i 0.6 – zużyte powietrze wyprowadzane będzie na zewnątrz przy pomocy wentylatorów kanałowych typu TD. Z pozostałych pomieszczeń – przy pomocy wentylatorów ściennych typ STYL Ø150 WP lub równoważne .

Wentylatory włączane/wyłączane będą z pomieszczeń które obsługują.                                 

Kanał  czerpany (przed centralą) i nawiewny  należy termicznie izolować matami z wełny mineralnej, pokrytej zbrojoną folią aluminiową o grubości:

 - czerpny  100 mm,

 - nawiewny 30 mm.

 

Instalacja wentylacji mechanicznej sal zajęć maluchów

Wielkość wymian przyjęto w oparciu o Projekt Technologiczny i normatywy projektowania.

Do nawiewu świeżego powietrza służyć będzie centrala wentylacyjna podwieszana HERMES APN2/ lub równoważny  umieszczona w pomieszczeniu nr 11 – Węzeł sanitarny dla dzieci, pod stropem. Centrala będzie wyposażona w filtr powietrza, nagrzewnicę wodną oraz wentylator nawiewny. Powietrze będzie czerpane przez czerpnię świeżego powietrza, ścienną, o wymiarach 500 x 315 mm. Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej (typ A/I i SPIRO) lub równoważny przebiegających pod stropem, poprzez kratki nawiewne i zawory powietrzne.

Przy przejściu kanału wentylacyjnego na piętro (pom.nr 1.4 i 1.5) należy zamontować ręczną klapę p.poż. typ V370/HO lub równoważny , o odporności ogniowej EIS 120.

Centrala obsługiwana będzie „od spodu”  i dlatego należy zapewnić do niej dostęp.

Wywiew zużytego powietrza z pomieszczenia nr 12 będzie się odbywał przy pomocy wentylatora kanałowego typ TD, za pośrednictwem kanału wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej, uzbrojonego w kratki wywiewne. Z pozostałych pomieszczeń – przy pomocy wentylatorów  typu STYL Ø150 WP lub równoważny  .

Wentylatory włączane/wyłączane będą z pomieszczeń które obsługują. 

Kanał  czerpny (przed centralą) i nawiewny  należy termicznie izolować matami z wełny mineralnej, pokrytej zbrojoną folią aluminiową o grubości:

 - czerpny  100 mm,

 - nawiewny 30 mm.

 

Wymagania przeciwpożarowe

Centrala wentylacyjna w piwnicy obsługuje pomieszczenia znajdujące się w jednej strefie p.poż.  i dlatego nie wymaga się jej wydzielenia pożarowego.

Centrala wentylacyjna usytuowana na parterze, oprócz pomieszczeń znajdujących się na tej samej kondygnacji, obsługuje i dwa pomieszczenia na piętrze (1.4 i 1.5).

Przy przejściu przez przegrodę oddzielenia p.poż. zabudowana zostanie  klapa p.poż. typ V370/HO lub równoważne o odporności ogniowej 120 min.

Kanał wentylacyjny na piętrze obudowany zostanie dodatkowo płytami k-g o odporności ogniowej 120 min.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje.

Kanały i kształtki będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nierdzewnej odpornej na korozję.

Kanał  czerpny (przed centralą) i nawiewny  należy termicznie izolować matami z wełny mineralnej, pokrytej zbrojoną folią aluminiową o grubości:

 - czerpny  100 mm,

 - nawiewny 30 mm.

Sposób mocowania izolacji do kanałów wentylacyjnych - wg wymagań producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na trwałość i estetykę wykonania.

 

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Zgodnie z projektem budowlanym, budynek wyposażony zostanie w hydranty p.poż. dn 25 mm usytuowane w klatce schodowej.

Wymagane ciśnienie na wylocie w hydrancie 2,0 bar.

Z uwagi na brak odpowiedniego ciśnienia na przyłączu wodociągowym konieczne jest

zainstalowanie następujących urządzeń i armatury:

1/ urządzenia do podniesienia ciśnienia tj. zestawu hydroforowego typ HWJ 301 EM lub równoważne

 

Instalacja przygotowania c.w.u

Ciepła woda dla węzłów sanitarnych przygotowywana będzie centralnie w podgrzewaczu cwu, CombiVal ER 500 l. lub równoważne skąd rozprowadzona zostanie do węzłów i przyborów sanitarnych.

Dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejącego podgrzewacza elektrycznego o poj.

100 l. usytuowanego w kuchni jako rezerwy pod warunkiem dobrego stanu technicznego.

Na projektowaną instalację wody zimnej, cwu i cyrkulację proponuje się zastosować rury

trójwarstwowe na PN 6,0 bar łączonych za pomocą kształtek zaciskowych.

Dla technologii z rur polietylenowych obowiązują wytyczne montażu ujęte w instrukcji producenta.

Projektuje się doprowadzenie wody zimnej i cwu do :

- dolnopłuków przy wc (zabudowane na stelażu w osłonie płyt gipsowo-kartonowych),

– baterii umywalkowych i natryskowych

– baterii zlewozmywakowych,

- zaworów ze złączką do węża.

 

Instalacja hydrantowa

Budynek na poziomie garaży wyposażony zostanie zgodnie z wymogami i projektem budowlanym w hydranty wewnętrzne Ø25 mm o zapotrzebowaniu wody w ilości q = 2 x 1,0 = 2,0 l/s.

Projektuje się instalację wewnętrzną do celów ppoż., wyposażoną w hydrant wewnętrzny

HW-25W-30-L lub równoważne zasilany z projektowanej nitki wodociągowej z rur stalowych.

Hydrant wyposażony zostanie w następujące elementy lub równoważne:

-zawór hydrantowy DN-25 z nasadą 25-T

-prądownicy PW-2512 mm wg PN-89/M-51028,

-zwijadło kompletne wychylne o 180,

-wąż półsztywny mm wg EN-694 – 30 mb

-kolor szafki i zwijadła RAL 3000 (czerwony) – standard

-wymiary podstawowe szafki:(wysokość x szerokość x głębokość) 840 x 740 x 270 mm

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej obejmuje wszystkie węzły sanitarne ujęte opracowaniem w zakresie Przedszkola.

Z uwagi na projektowaną kuchnię i zaplecze wprowadzono niezależną kanalizację określoną jako technologiczną. Ścieki z tej kanalizacji skierowane zostaną na dwuścienny separator tłuszczy i oleju typ LIPO – T -2 lub równoważny o przepustowości min. 2 l/s. Separator zintegrowany będzie z dodatkowym osadnikiem.

Z separatora ścieki technologiczne skierowane zostaną na projektowaną studzienkę rewizyjną TEGRA 1000 mm lub równoważne z włazem Żeliwnym typu lekkiego. Następnie ścieki odprowadzone zostaną do istniejącej studzienki rewizyjnej i kolektora sanitarnego.

Średnie zagłębienie kanalizacji na zewnątrz budynku wynosi ~1,80 m poniżej terenu.

Poziomy kanalizacyjne ułożone zostaną z odpowiednim spadkiem w kierunku studzienek rewizyjnych oraz separatora (spadki wg części graficznej opracowania).

Wentylacja instalacji kanalizacyjnej odbywać się będzie poprzez wyprowadzenie pionów

kanalizacyjnych ponad dach.

Przewody podposadzkowe wykonać z rur PVC klasy S, przewody powyżej poziomu posadzki z rur PVC niskoszumowych (piony kanalizacyjne). Przejścia przewodów przez fundamenty oraz pod nimi zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi.

Rury ochronne zabezpieczyć antykorozyjnie np. środkiem Anticor. Przewody kanalizacyjne posadowić na 30 cm warstwie podsypki piaskowej i zasypać 20 cm obsypką zagęszczoną warstwami zgodnie z instrukcją producenta rur.

Długość projektowanych odcinków zewnętrznych: PVC 160 L=21 m

Obiekty na przyłączu kanalizacyjnym:

-studzienka rewizyjna TEGRA 1000 lub równoważne z włazem typu lekkiego kpl.1

-separator z dodatkowym osadnikiem typ LIPO-T-2 lub równoważne.

 

Montaż grzejników

W zakres opracowania wchodzi również montaż dodatkowych grzejników konwektorowych typ HVN20 lub równoważne. Na gałązkach zasilających zabudowane zostaną zawory termostatyczne.

Projektowane grzejniki należy montować pod parapetami okien lub na ściankach działowych.

Z uwagi na projektowany podział powierzchni Użytkowej na nowy układ funkcjonalny wskazane jest wykonanie przeliczeń bilansowych strat ciepła oraz obliczeń hydraulicznych całego zładu c.o.

Zgodnie z wymogami aktualnej normy grzejniki muszą być wyposażone w zawory

termostatyczne umożliwiające utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach oraz  oszczędności energii cieplnej.

 

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  od daty podpisania umowy do 31.10.2007 r.

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

a) doświadczenie - w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jako główny wykonawca budowlany należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

b) dysponują pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w tym: jedną osobę do kierowania i nadzorowania robotami posiadająca stosowne  uprawnienia budowlane należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, która również prowadziła minimum jedna robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.  W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie.

c) udzielą minimum 3 -letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty

d) posiadają ubezpieczenie od OC i zobowiążą się ,że ubezpieczenie to  będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 9.200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100  )

 

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

 

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,  43-370 Szczyrk,  ul. Beskidzka 4.

 

Termin składania ofert upływa w dniu   31.08.2007 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   31.08.2007 r. o godz. 1100

w siedzibie Zamawiającego , 43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście

w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym . Cena 1 egzemplarza - 200 zł.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  -

- Mariusz Pindel - w zakresie procedury przetargowej  tel. (033) 82 950 26, pok. 27 w godzinach od 800 do 1500                

- Wojciech Kufel -  tel. 602129091

- Wojciech  Łapa -  w sprawach technicznych  tel. (033) 8150501, 609540164

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

 

 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

www.przetarg.szczyrk.pl/przedszkolewww.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki