Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

19.02.2007
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/19-492209


Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Urząd Miejski w Szczyrku
Adres pocztowy:   
Ulica:ul. Beskidzka 4
Miejscowość: Szczyrk     
Kod pocztowy: 43-370     
Województwo: śląskie    
   
Osoba upoważniona do kontaktów: 
Mariusz Pindel
Telefon: (033) 8295026
e-mail: inwestycje@szczyrk.pl  
Fax: (033) 8178763
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.archiwum.szczyrk.pl

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

”Przebudowa mostu drogowego na rzece Żylica w ciągu ul. Świerkowej w Szczyrku”

Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in.:

a/     Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wykończeniowe
-          Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia.
-          Rozebranie ustroju nośnego.
-          Rozbiórka nawierzchni drogowych na dojazdach do niego.
-          Rozbiórka konstrukcji stalowej.
-          Rozbiórka konstrukcji betonowej /nisze podłożyskowe/
-          Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją.
-          Inwentaryzacja podwykonawcza.

b/     Fundamentowanie
-          Przygotowanie zbrojenia na płaszcze żelbetowe.
-          Wykonanie fundamentu pod płaszcz.
-          Wykonanie kotew stalowych.
-          Skucie betonu i groszkowanie powierzchni.
-          Montaż zbrojenia.
-          Betonowanie fundamentów i płaszczy betonem wykonanym z kruszywa łamanego.

c/      Roboty zbrojarskie
-          Dostawa materiałów.
-          Przygotowanie i montaż zbrojenia nisz podłożyskowych i skrzydełek zawieszonych.
-          Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostowej wraz z gzymsami.

d/     Roboty betoniarskiej
-          Wykonanie deskowania i betonowania nisz podłożyskowych.
-          Wykonanie deskowania i betonowania skrzydełek zawieszonych.
-          Wykonanie deskowania i betonowanie płyty pomostowej.

e/     Elementy ulic
-          Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy zgrzewalnej.
-          Wykonanie betonu ochronnego na płycie pomostowej z mieszanki mineralno – bitumicznej.
-          Wykonanie warstwy ścieralnej na moście i dojazdach do mostu z mieszanki mineralno – bitumicznej.
-          Montaż bariero – poręczy na obiekcie mostowym.
-          Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dojazdach do mostu.

f/       Roboty wykończeniowe
-          Zasypanie podpór kruszywem naturalnym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.
-          Formowanie stożków z kruszywa naturalnego.
-          Wykonanie izolacji części betonowych stykających się z gruntem.
-          Wykonanie narzutu wzdłuż skrzydełek i wzdłuż brzegu z kamienia typu średniego.
-          Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

g/     Roboty inne (wszystkie branże wykonywane w miarę postępu robót
-          Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi.

2. Odwodnienie.

Kryteria oceny ofert:
najniższa cena - cena 100%
Terminy
Termin składania ofert:  (jeżeli dotyczy)
Data:    01 / 03 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk
Dziennik podawczy pok. nr 11


 Specyfikacja  Szczegółowe specyfikacje techniczne  Rysunki  Kosztorys

www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki