Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

20.06.2006
Na sprzedaż nieruchomości


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta w Szczyrku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr 17 261 w skład której wchodzi działka nr 319/2 z budynkiem.

Powierzchnia działki nr 319/2 – 0.1438ha,

Budynek o powierzchni użytkowej – 808,35m2 ,

Obciążenie nieruchomości – bez obciążeń hipotecznych,

Położenie nieruchomości – Szczyrk ul. Graniczna 39,

Przeznaczenie nieruchomości w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk – A18. 4MW: podstawowe przeznaczenie- zabudowa mieszkalna wielorodzinna,

w tym małe domy mieszkalne z lub bez usług, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Zbycie nieruchomości następuje na cele zgodne z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk.

Cena wywoławcza - 430.000 zł.

Warunkiem udziału w przetargu na w/w nieruchomość jest:

- Wniesienie wadium w wysokości 64.500 zł. w gotówce na konto Urzędu Miasta Szczyrk Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Szczyrku Nr konta : 77 1060 0076 0000 3300 0017 2512

w terminie do dnia 28 lipca 2006r do godz.15-tej.

- Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zaliczone zostanie na poczet ceny kupna.

- Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna.

- Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miasta Szczyrk pok.11 na parterze dziennik podawczy do 28 lipca 2006r godz.15-tej .

Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2006 o godz.11-tej w sali nr 31 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Beskidzkiej 4.

Dodatkowe informacje odnośnie warunków w/w przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urbanistyki Handlu i Rolnictwa pok.28 Tel.(33) 81-78-239 wew.32 lub 82 950 32.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki