Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum

20.12.2005
Dostawa oleju napędowego


O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail sekretariat@szczyrk.pl fax. 81-78-763

REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała, internet: www.szczyrk.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

          - dostawę oleju napędowego do autobusu szkolnego i mikrobusu w ilości

             11.000 litrów rocznie.

 

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres od stycznia 2006r. do grudnia 2006r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Szczyrku, pokój nr 22.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków określa  pkt VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów przepisów art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wadium nie pobiera się.

 

Głównym kryterium wyboru oferty jest zaoferowana cena – 100 % cena.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4 do dnia 05 stycznia 2006r. do godz. 11,00.

 

Uprawniony do kontaktów:  Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Szczyrku, tel. 033-8177-219, lok. 22 w godz. 8:00-15:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2006 r. o godz. 1200 w siedzibie  Zamawiającego, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4, pokój nr  31.

 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.www.um.szczyrk.pl Archiwum


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki