Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: INSTYTUCJE / Organizacje

Towarzystwo Miłośników Szczyrku


TMS jest samorządnym i niezależnym stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym i obejmuje swoim działaniem wszystkie środowiska społeczne.
        Głównym jego celem jest dobro, piękno i rozwój Szczyrku, sprawy kultury, rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-turystycznej miasta, jak i ochrony naturalnego środowiska. Występuje przeciw zastojowi, monotonii i nudzie. Szuka nowych form spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców i przyjezdnych gości.


Do osiągnięcia swoich celów Towarzystwo zdąża przez:
-       stałe działanie, którego celem jest wzrost popularności miejscowości, jej upiększenie i rozwój (organizacja imprez odczytów, wydawnictw, pamiątek, współpraca z ośrodkami wczasowymi),
-       współdziałanie z organizacjami społecznymi i jednostkami w zakresie kultywowania tradycji ludowych, rozwój kultury i twórczości regionalnej, ochrona zabytków, przyrody, poszerzanie wiedzy z tego zakresu,
-       współdziałanie z organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i samorządami mieszkańców, rozwijanie inicjatyw społecznych dotyczących rozwoju i upiększania Szczyrku, poprawy warunków bytowych mieszkańców, patriotyzmu lokalnego,
-       powołanie kapituły przyznajacej tytuł "Szczyrkowianina Roku" za wybitne indywidualne osiagniecia na rzecz miasta oraz za rozsławienie Szczyrku poza granicami kraju.
-       współpracę z władzami miasta, organizację imprez, zapewnienie odpowiedniej informacji i reklamy miejscowości,
-       współpracę i wymianę doświadczeń z podobnymi Towarzystwami w kraju i zagranicą.

        Znaczkiem Towarzystwa Miłośników Szczyrku jest kompozycja liter T-M-S zamykająca herb miasta Szczyrk, zatwierdzony przez Radę Miejską w 1993 r. a używany na pieczęciach miejscowości od XIX w.
        Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej powołanych sekcii komisji. Sąto: sekcja ochrony środowiska naturalnego i rozwoju infrastruktury, sekcja wydawnictw, odczytów i opracowań oraz form wizualnych, sekcja kultury ogólnej i regionalnej, sekcja współpracy i wymiany z Towarzystwami w kraj u i zagranicą. Koła Przyjaciół TMS działające przy szkołach.
        Istnieje możliwość powołania innych sekcji (wg zainteresowania), które mając swoich entuzjastów mogą realizować nasze cele. 

Kontakty telefoniczne, zapytania, korespondencję w sprawach dotyczacych Towarzystwa Miłośników Szczyrku prosimy kierować na adres:

ul. Beskidzka 57
43-370 Szczyrk
Tel. (033) 817-81-13
GSM: 693-560-625         

Prezes: Stanisław Paluch
Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki