Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: GOSPODARKA ODPADAMI / Uchwały[9]

12.04.2013
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/178/2012 z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk


Uchwała Nr XXXIX/212/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/178/2012 z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie ...


www.um.szczyrk.pl

4.04.2013
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/170/2014 z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr XXXVIII/209/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/170/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. ...


www.um.szczyrk.pl

25.02.2013
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XXXV/180/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...


www.um.szczyrk.pl

15.02.2013
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności


Uchwała Nr XXXV/179/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ...


www.um.szczyrk.pl

15.02.2013
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk


Uchwała Nr XXXV/178/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ...


www.um.szczyrk.pl

4.02.2013
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr XXXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej ...


www.um.szczyrk.pl

4.02.2013
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami ...


www.um.szczyrk.pl

13.12.2012
Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


Uchwała Nr XXXII/147/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z ...


www.um.szczyrk.pl

13.12.2012
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXXII/146/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 października 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...


www.um.szczyrk.pl


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki