Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Urząd Miejski / Ochrony informacji

Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych


(symbol POIN)           -  Zofia KOCIOŁEK
biuro Nr 39  II p.        telefon (033) 829-50-39    

 

1)     Przeprowadza postępowanie sprawdzające - ZWYKŁE - na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej – w odniesieniu do  pracowników jednostki zatrudnionych na stanowiskach i przy  pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących   tajemnicę służbową.

2)     Wydaje poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę  służbową oraz przekazuje  je osobie sprawdzanej  zawiadamiając o tym kierownika  jednostki organizacyjnej.

3)     Odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

4)     Zawiadamia na  piśmie kierownika jednostki organizacyjnej  o  odmowie wydania  poświadczenia bezpieczeństwa.

5)     Przechowuje akta zakończonych postępowań sprawdzających,  które łączą  się z  dostępem do  informacji niejawnych  stanowiących tajemnicę służbową.

6)     Przeprowadza szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

7)     Wydaje zaświadczenia  stwierdzające odbycie  przeszkolenia w zakresie  ochrony informacji niejawnych.

8)     Prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach,  z którymi wiąże się dostęp  do informacji niejawnych.

9)     Prowadzi ewidencję osób , które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób które zajmują stanowiska lub  wykonują  prace, z którymi łączy się dostęp  do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”  i  „zastrzeżone”.

10) Opracuje szczegółowe wymagania w zakresie ochrony  informacji niejawnych stanowiące

       tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą   ”zastrzeżone” - uzyskując  ich zatwierdzenie

       przez kierownika jednostki organizacyjnej.

11) Opracowuje planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzoruje jego realizację.

12) Odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów  o ochronie informacji niejawnych .

13) Zapewnia ochronę informacji niejawnych.

14) Zapewnia ochronę systemów i sieci teleinformatycznych.

15) Zapewnia ochronę fizyczną jednostki organizacyjnej.

16) Przeprowadza kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz   przestrzegania przepisów o

       ochronie tych informacji.

17) Przeprowadza okresowe  kontrole  ewidencji materiałów i obiegu  dokumentów.    

18) Wyjaśnia okoliczności naruszenia  przepisów o ochronie informacji niejawnych

      zawiadamiając kierownika jednostki organizacyjnej i właściwą służbę ochrony państwa.

19) Współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony

      państwa. 

20) Informuje na bieżąco kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu współpracy ze

      służbami ochrony państwa.

21) Opracowuje plan  postępowania z materiałami zawierającym wiadomości niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

22) Wnioskuje o wyznaczenie pracownika  kancelarii tajnej.

23) Uczestniczy przy  przekazywaniu obowiązków  pracownika kancelarii  tajnej.

24) Przechowuje drugie egzemplarze protokołu  przekazania kancelarii tajnej.

25) Wyznacza pracownika przejmującego  kancelarię tajną  w przypadku  czasowej

      nieobecności pracownika prowadzącego kancelarię.

 
Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki