Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Urząd Miejski / Komendant GOP

Jednoosobowe stanowisko - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej


(symbol KGOP)         - Wiesław STECZEK
urzęduje w budynku OSP ul. Myśliwska 42
w każdy piątek w godz. od 8:00 - 18:00 (tel. (033) 817-89-98)

1) Współdziała w przygotowywaniu materiałów i projektów

    aktów prawnych Burmistrza Miasta w zakresie ochrony p.pożarowej,

    a w szczególności zapewnienia na terenie miasta zasobów wody do

    gaszenia pożarów.

2) Współdziała  w opracowywaniu programów ochrony p.pożarowej

3 Nadzoruje i kontroluje  prawidłowość wykonywania konserwacji i

    utrzymywania w pełnej gotowości środków alarmowych  i łączności,

    wyposażenia, sprzętu i urządzeń,  środków  transportowych, odzieży    

    specjalnej, umundurowania do akcji ratowniczych i ćwiczeń.

4) Nadzoruje właściwe utrzymanie istniejących dróg dojazdowych  i

    dostępu do budynków, a także do p.pożarowego zaopatrzenia w  wodę.

5) Organizuje ćwiczenia  taktyczne na obiektach położonych na terenie 

    miasta.

6) Współdziała w organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych.

7) Inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony

    przeciwpożarowej w mieście.

8) Koordynowanie działania w zakresie funkcjonowania krajowego systemu

    ratowniczo - gaśniczego na obszarze miasta w zakresie ustalonym przez

    Wojewodę.

 9) Bierze udział  w pracach Gminnego Zespołu Reagowania.
Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki