Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Urząd Miejski / Stanowisko ds. oświaty

Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i turystyki


mgr Edyta CAPUTA – inspektor ds. oświaty
pok.28 - I piętro, tel.: 8177219

mgr Iwona PRZYBYŁA pomoc administracyjna
pok.28 - I piętro, tel.: 8177219

1. W zakresie oświaty :

 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i przedszkola oraz współdziałanie z dyrektorami tych jednostek,
 • Monitorowanie działalności placówek oświatowych działających na terenie miasta.
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem szkołom i placówkom oświatowym odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem bądź likwidacją placówek oświatowych.
 • Nadzorowanie przygotowania rocznych projektów organizacji szkół i przedszkola na nowy rok szkolny.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 • Koordynacja Systemu Informacji Oświatowej.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o awans nauczyciela mianowanego.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących oświaty.
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań jednostek oświatowych.
 • Koordynowanie całości spraw dotyczących inwestycji w jednostkach oświatowych.

2. W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki :

 • Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań statutowych.
 • Współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadanie statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
 • Współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadanie statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne.
 • Wspieranie działań organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zakresu dobrowolnych świadczeń na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki pochodzących od osób fizycznych i prawnych.
 • Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz sporządzanie umów stypendialnych.
 • Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta, sporządzanie umów na realizację zadań oraz przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych.
 • Współdziałanie z właściwymi organami i organizacjami w zakresie zagospodarowania turystycznego terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń rekreacyjnych.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji obiektów sportowo-turystycznych, obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie organizacji imprez masowych.

3. W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego :

 • Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego dotyczących oświaty.
 • Wykonywanie zadań na rzecz Gminnego Zespołu ReagowaniaSzczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki