Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Urząd Miejski / Referat FN

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY


Podinspektor - Beata STECZEK-PLATA
pok.24 - I piętro, tel.: 8295015
Załatwia sprawy w zakresie:
 • wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 • wpłat podatku rolnego od osób prawnych,
 • wpłat podatku leśnego od osób prawnych,
 • wystawianie faktur VAT,
 • wystawianie zaświadczeń RP-7,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych.

Podinspektor - Grażyna Mosio
Załatwia sprawy w zakresie:
 • wpłat podatku rolnego osób fizycznych,
 • wpłat podatku od posiadania psów,
 • wpłat podatku od środków transportowych osób fizycznych,
 • wpłat podatku od środków transportowych osób prawnych,
 • wpłat czynszu i dzierżaw,
 • wpłat wieczystego użytkowania,
 • rozliczanie kwitariuszy opłaty miejscowej osób fizycznych i prawnych,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku rolnym,
 • wpłat przekształcenia wieczystego użytkowania.

Inspektor - Ewa Urbaniec
Załatwia sprawy w zakresie:
 • wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Inspektor- Krystyna Ponikwia, tel.: 82-95-017
Załatwia sprawy w zakresie:
 • sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
 • sprzedaż weksli,
 • wymiar podatku od środków transportowych,
 • wymiar podatku od posiadania psów,
 • spisywanie umów opłaty miejscowej,
 • wypłata rachunków Urzędu,
 • wypłata rachunków szkół i przedszkoli.
Inspektor - Dobrosława Zawadzka, tel.: 82-95-017
Załatwia sprawy w zakresie:
 • wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
 • wymiar podatku rolnego osób fizycznych i prawnych,
 • wymiar podatku leśnego osób fizycznych i prawnych,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego.

Inspektor- mgr Barbara PIEKIELNIAK-SORDYL
pokój 21 - I piętro, tel. 8295021

 1. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowej syntetycznej organu finansowego, ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 2. Uzgadnianie zapisów w tej książce z księgowością analityczną.
 3. Księgowanie zmian budżetowych i sprawdzanie ich z uchwałami budżetowymi.
 4. Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
 5. Pomoc przy przygotowywaniu uchwał budżetowych.
 6. Inne prace zlecone przez Burmistrza Miasta lub Skarbnika Miasta.


Skarbnik miasta - główny księgowy - Kazimiera Egielman
pokój 21 - I piętro, tel. 8295021
Załatwia sprawy dotyczące budżetu miasta i funkcji głównego księgowego.

Joanna HANDEREK – młodszy referent w Ref. FN
pokój 25 tel. 829-50-25

 

załatwia sprawy :

 • prowadzenie rachunkowości analitycznej wydatków dotyczącej kont rozrachunkowych oraz rachunkowości syntetycznej i analitycznej kont pozabudżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wydatków budżetowych, sporządzanie zestawień zmian w funduszu jednostki, rachunku zysków i strat oraz bilansów, prowadzenie kasy zapomogowo –pożyczkowej.

 

Barbara PEZDA – referent w Ref. FN
pokój 25 tel. 829-50-25

 

załatwia sprawy :

 • sporządzanie planu finansowego wydatków budżetowych oraz dokonywanie zmian w planie wydatków,
 • czuwanie nad prawidłową realizacja wydatków budżetowych,
 • ewidencja zaangażowania środków na wydatki budżetowe,
 • sporządzanie zestawień przepływów pieniężnych i harmonogramów spłat kredytów i pożyczek gminy,
 • prowadzenie sprawozdań budżetowych w systemie informatycznym.Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki