Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Urząd Miejski / Referat Or.Sa.

REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY I SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY


Biuro Nr 38, tel.: 82-950-38
Ewa WIECZOREK - Kierownik Referatu
prowadzi sprawy:
 • organizacyjne,
 • dyscypliny pracy,
 • osobowe pracowników Urzędu Miasta i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • rejestrowanie skarg obywateli,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami9parlamentarnymi, prezydenckimi, samorządowymi i refendum,
 • organizacja i prowadzenie dokumentacji STAŁEGI DYŻURU,
 • potwierdzanie własnoręczności podpisu oraz zgodności odpisu z oryginałem.

Biuro Nr 34, tel.: 82-950-34
sekretariat Burmistrza Miasta i Z-cy Burmistrza Miasta
Iwona SADRIJA - podinspektor
prowadzi sprawy:
 • obsługi sekretariatu Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza,
 • prowadzenie rejestrów aktów prawnych wydanych przez Burmistrza oraz rejestru aktów prawnych prawa miejscowego,
 • obsługa centrali telefonicznej, fax-u, radiotelefonu,
 • współpraca z Radą Miejską, rejestrowanie wniosków i nadzorowanie terminowej realizacji,

mgr Barbara MAREK – sekretarka

 • obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta i jego Zastępcy,
 • przygotowywanie przemówień okolicznościowych, listów gratulacyjnych
  i podziękowań, sporządzanie wniosków o odznaczenia,
 • obsługa spotkań okolicznościowych Burmistrza
 • wykonywanie zadań wynikających z funkcji Burmistrza w Zarządzie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk Beskidy”, oraz Euroregionu.


Biuro Nr 11, tel.: 82-950-11 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
mgr Katarzyna GÓRNY - sekretarka
prowadzi:

 • punkt informacji i obsługi interesantów,
 • kancelarię ogólną Urzędu, wydawanie druków, formularzy, wniosków, wzorów pism,
 • kieruje korespondencją według dekretacji Burmistrza Miasta lub Z-cy Burmistrza.
 • sprawy szkoleń,
Biuro Nr 13, tel.: 82-950-13
Biuro Rady Miejskiej
Anna SZOSTAK podinspektor
mgr Renata PIETRYSZAK podinspektor
prowadzi sprawy:
 • w zakresie obsługi organizacyjno technicznej Rady Miejskiej i jej Komisji,
 • dostarczenia radnym zawiadomień o sesji w ustalonym terminie,
 • sporządzania protokołów z posiedzeń Rady,
 • przekazywania Uchwał Wojewodzie i Burmistrzowi Miasta,
 • przygotowywania wyborów ławników do sądów powszechnych,
 • ewidencji placówek upowszechniania kultury,
 • wydawanie zezwoleń na imprezy masowe w zakresie kultury,
 • archiwum zakładowego.
 • przekazywanie aktów prawa miejscowego do  publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego

Biuro Nr 39, tel.: 82-950-39
mgr Zofia KOCIOŁEK - inspektor
prowadzi sprawy:

 • obrony cywilnej,
 • obronne,
 • zarządzania kryzysowego,
 • gospodarcze,
 • ubezpieczenia mienia i pracowników,
 • straży pożarnej, informacji niejawnych,
 • wydawanie decyzji w zakresie zbiórek publicznych.

mgr Anna JAKUBIEC - inspektor
prowadzi sprawy:
 • ewidencji ludności,
 • wojskowe,
 • obronne,
 • zdrowia,
 • rejestrowanie testamentów,
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • kancelarii tajnej.Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki