Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: OŚRODEK KULTURY / Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY PROMOCJI I INFORMACJI im. Jana Więzika


ul. Myśliwska 34
43-370 Szczyrk
UM w pok. 12 - parter
tel./faks:  033-81-78-636
http://www.szczyrk.pl

DYREKTOR MOKPI - mgr Sabina Bugaj
Tel. 696-498-780
promocja@szczyrk.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA - mgr Weronika Szczotka
mokpi@szczyrk.pl

BIBLOTEKARZ - Zofia Górna
biblioteka@szczyrk.pl

INSTRUKTOR MOKPI - mgr Mateusz Kurowski
Tel. 696-498-782
kultura@szczyrk.pl

INFORMATYK - ADMINISTRACJA STRONY  - inż. Krzysztof Wolicki
Tel. 503-113-645
admin@szczyrk.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Tel. +48 33 815-83-88
it@szczyrk.pl

W ramach MOKPiI działają:

Ośrodek Kultury
ul. Myśliwska 34
tel./fax. 33-81-78-636
e-mail: mokpi@szczyrk.pl

Biblioteka
ul. Myśliwska 34
tel. 33-81-78-713
e-mail: biblioteka@szczyrk.pl

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Beskidzka 41
tel. 033-815-83-88
e-mail: it@szczyrk.pl
www.szczyrk.pl

Kino Beskid
ul. Beskidzka 106
tel./fax. 033-81-78-599
e-mail: kino@szczyrk.pl
www.kino.szczyrk.pl


ZADANIA:

 • w ramach realizacji zadań z dziedziny kultury:
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
  • edukacja kulturalna i wychowane estetyczne przez sztukę
  • stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
  • organizowanie czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców i gości Szczyrku w różnych formach działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej
  • współdziałanie z organizacjami społeczno-kulturalnymi, sportowymi, stowarzyszeniami i innymi jednostkami z terenu kraju i zagranicy, stowarzyszeniami i innymi jednostkami z terenu kraju i zagranicy
  • koordynowanie imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych
 • w ramach realizacji zadań w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego
  • gromadzenie i zbieranie przedmiotów, dokumentów związanych z historią gminy i kraju
  • podtrzymywanie tradycji lokalnych i Narodowych
  • tworzenie warunków do podtrzymywania tradycji folklorystycznych i rozwijania rękodzieła artystycznego i ludowego
  • tworzenie banku informacyjnego w oparciu o wymienione działania
 • w ramach realizacji zadań promocyjnych:
  • prowadzenie całokształtu spraw w zakresie promocji miasta na terenie kraju i zagranicy
  • organizowanie i prowadzenie działań promocyjnych
  • gromadzenie i opracowanie informacji do komputerowego systemu informacji miejskiej
  • utrzymywanie kontaktów ze środowiskami masowego przekazu
  • udział w imprezach promocyjnych, odbywających się poza terenem miasta
 • w ramach realizacji zadań w zakresie informacji
  • redagowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika informacyjnego Rady Miejskiej
  • organizowanie i koordynowanie działalności miejskiej informacji turystycznej
  • wydawanie informatorów oraz innych materiałów drukowanych
  • współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami w dziedzinie rozwoju informacji turystycznej
  • prowadzenie Gminnego Centrum Informacji w okresie i trybie określonym w umowach o współpracy z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy, do zadań którego należy:

a) udzielanie informacji w zakresie pracy, nauki, wolontariatu, bezrrobocia, integracji europejskiej, prowadzenia własnej działalności,

b) udzielanie pomocy bezrobotnym,

c) udostępnienie sprzętu komputerowego,

d) świadczenie usług biurowych w zakresie: ksero, bindowania dokumentów, wysyłania faktów,

e) organizowanie treningów psychoedukacyjnych,

f) organizowanie szkoleń informatycznych,

g) konwersacja w języku angielskim i języku niemieckim,

h) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych i prawnych,

i) zapewnienie możliwości zamieszczenia w internecie płatnych informacji i ogłoszeń (reklam) - głównie przez przedsiębiorców lokalnych oraz tzw. drobnych ogłoszeń,

j) świadczenie usług w warunkach kawiarenki internetowej.

E. W ramach realizacji zadań ogólnych:

 • zabezpieczenie zaplecza lokalowego kadrowego dla prowadzenia zadań
 • przygotowanie materiałów, sprawozdań i analiz dla potrzeb Rady Miasta
 • realizacja zdań, wynikających z uchwał Rady Miasta
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem obiektami kultury, podległych pionom organizacyjnym MOKPiI
 • opracowanie planów rzeczowo-finansowych
 • podejmowanie stałych inicjatyw gospodarczych, mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz kultury i promocji miasta oraz wypracowywanie dochodów własnych
MOKPiI może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
  • organizować koncerty, spektakle, recitale, wystawy, odczyty, wypożyczalnie książek
  • prowadzić impresariat artystyczny
  • prowadzić działalność instruktażowo-metodyczną
  • prowadzić działalność wydawniczą
  • świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne, nagłaśnianie imprez oraz inne usługi w zakresie kultury i promocji
  • prowadzić ogniska muzyczne
  • prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, instrumentów muzycznych, sprzętu technicznego
  • realizować imprezy zlecone
  • świadczyć usługi w zakresie upowszechniania kultury promocji
  • prowadzić działalność gospodarczą, handlową, gastronomiczna



Szczyrk





W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem




Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada




Na wiosnę też jest miło




Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny




Bez znaczenia



   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki