Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Aktualne[27]

29.05.2013
Odpwiedz na zapytanie do SIWZ przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunlanych - Zakład Gospodarki Odpadami S.A w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d.


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

28.05.2013
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Odbudowę uszkodzonego korpusu drogi, nawierzchni, poboczy oraz odwodnienia ul.Grabowej w Szczyrku w km 0+000 - 0+280.


                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


24.05.2013
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Odbudowę uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Jodłowej w Szczyrku w km 0+205 - 0+275 wraz z odbudową przepustu w ciągu tej drogi w km 0+205.


                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


22.05.2013
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Odbudowę zniszczonej nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej w Szczyrku km 0+000 do 0+513.


                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


20.05.2013
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunlanych - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.


                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


18.12.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk.


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

7.12.2012
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


20.11.2012
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników na tereniemiasta Szczyrk w sezonie 2012/2013.


                                            I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


15.11.2012
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk oraz spłatę wcześniej zaciagniętych rat kredytu i pożyczek


 

                                               I N F O ...


www.um.szczyrk.pl

12.11.2012
Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę części dz. nr 7418/3


OGŁOSZENIE


www.um.szczyrk.pl

30.10.2012
Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników w Szczyrku w sezonie zimowym 2012/2013.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl

23.10.2012
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na Odbudowę ul. Letniskowej wraz z przepustem oraz odbudowę skarpy drogi, nawierzchni i chodników ul. Sportowej w Szczyrku .


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

5.10.2012
Przetarg nieograniczony na długoterminowy kredyt w kwocie 5.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Szczyrk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

27.09.2012
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Odbudowę ul. Letniskowej wraz z przepustem oraz odbudowa skarpy drogi, nawierzchni i chodnika ul. Sportowej w Szczyrku,


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


6.09.2012
Informacaj o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na naprawę zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie na całym odcinku, punktowe umocnienie brzegu- skarpy ul. Słowików, naprawa zapór rumoszowych etap II. Remont wymytej skarpy drogi na ul. Słowików (0+025 - 0+075).


I N F O R MO C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty


www.um.szczyrk.pl

17.08.2012
Ogłoszenie przetargu nieograniocznego na Naprawę zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie na całym odcinku, punktowe umocnienie brzegu-skarpy ul. Słowików, naprawa zapór rumoszowych etap II. Remont wymytej skarpy drogi na ul. Słowików (0+025 - 0+075) w Szczyrku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


23.07.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont przyczółków mostu. Naprawa uszkodzonych koszy kamiennych, odtworzenie koryta rzeki na dł. 100mb, związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, Szczyrk, ul.Widokowa


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

11.07.2012
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. Remont przyczółków mostu (0+008 - 0+037,5). Naprawa uszkodzonych koszy kamiennych, odtworzenie koryta rzeki na dł 100mb, związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, Szczyrk, ul. Widokowa.


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

10.07.2012
Powiadomienie o zmianie SIWZ w przetargu nieograniocznym na Remont przyczółków mostu (0+008-0+037,5). Naprawa uszkodzonych koszy kamiennych, odtworzenie koryta rzeki na dł. 100mb związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, Szczyrk, ul. Widokowa


P O W I A D O M I E N I E


www.um.szczyrk.pl

29.06.2012
Ogłoszenie przetargu nieograniocznego na Remont przyczółków mostu. Naprawa uszkodzonych koszy kamiennych, odtworzenie koryta rzeki na dł.100mb związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, Szczyrk, ul. Widokowa.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


13.06.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont boiska sportowego ogólnodostępnego dal dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczyrku, ul. Górska 104


Treść ogłoszenia w załączniku ...

www.um.szczyrk.pl

24.05.2012
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na Remont boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczyrk, ul. Górska 104.


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

15.05.2012
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadaniapn. Remont boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzici i młodzieży przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczyrku, ul. Górska 104.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


www.um.szczyrk.pl

19.03.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Budowę dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednie, Skalite) w Mieście Szczyrk


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

21.02.2012
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na Budowę dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

6.02.2012
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę dwóch parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk


                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


8.09.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Remont kanału burzowego na długości 390 mb przy terenie amfiteatru w Szczyrku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.plSzczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki