Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Przetargi / Archiwum[263]

23.12.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

22.12.2011
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej


I N F O RV M A C J A


www.um.szczyrk.pl

20.12.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na udzielenie długoterminowego kredytu na finasowanie planowanego deficytu budżetu gminy Szczyrk oraz spłatę wcześniej zaciągnietych rat kredytów i pożyczek


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

14.12.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl

12.12.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl

8.12.2011
Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości w mieście Szczyrk


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

8.12.2011
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk


I N FORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty


www.um.szczyrk.pl

7.12.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczyrk oraz na spłatę wcześniej zaciągnietych rat kredytów i pożyczek.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


25.11.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porzadku i czystości na terenie miasta Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


21.11.2011
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników na terenie miasta Szczyrk w sezonie 2011/2012


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

4.11.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników w Szczyrku w sezonie zimowym 2011/2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


17.10.2011
Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Willowej 12 w Szczyrku.


BURMISTRZ  MIASTA SZCZYRK OGŁASZA


www.um.szczyrk.pl


14.10.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont na ul. Szczytowej uszkodzonego korpusu drogi, wymytej i uszkodzonej nawierzchni asfaltowej drogi, uszkodzonych poboczy, odwodnienia drogi, wymiana uszkodzonych płyt drogowych wraz z remontem przepustu oraz remont na ul. Stromej uszkodzonego korpusu drogi, wymiana uszkodzonych płyt ażurowych, zniszczonych zabezpieczeń drogi, odwodnienia wraz z remontem przepustu.


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

7.10.2011
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Beskidzkiej 99 w Szczyrku


BURMISTRZ  MIASTA SZCZYRK OGŁASZA


www.um.szczyrk.pl


5.10.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.Remont skarp dróg: Deptak nad Żylicą i Spacerowa wymiana uszkodzonych płyt, remont umocnień betonowych skarp, wycinka drzew i krzewów w mieście Szczyrk.


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

4.10.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na realizację zadania pn.Remont kanału burzowego na długości 390mb przy terenie amfiteatru w Szczyrku


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

23.09.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont na ul. Szczytowej uszkodzonego korpusu drogi, wymytej i uszkodzonej nawierzchni asfaltowej drogi, uszkodzonych poboczy, odwodnienia drogi, wymiana uszkodzonych płyt drogowych wraz z remontem przepustu oraz remont na ul. Stromej uszkodzonego korpusu drogi, wymiana uszkodzonych płyt ażurowych, zniszczonych zabezpieczeń drogi, odwodnienia wraz z remontem przepustu.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl

16.09.2011
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Remont kanału burzowegona długości 390mb przy terenie amfiteatru w Szczyrku.


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

16.09.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont skarp dróg; Deptak nad Żylicą i Spacerową wymiana uszkodzonych płyt, remont umocnień betonowych skarp, wycinka drzew i krzewów w mieście Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl

10.08.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Termomodernizację budynku ZSPiG-1 w Szczyrku - Remont źródła ciepła i instalacji grzewczej. ETAP I


I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty


www.um.szczyrk.pl

29.07.2011
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczyrku przy ul. Uzdrowiskowej 17.


Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej


www.um.szczyrk.pl


29.07.2011
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku ZSPIG-1 w Szczyrku - Remont źródła ciepła i instalacji grzewczej.


O D P O W I E D Ź
www.um.szczyrk.pl


27.07.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Naprawa zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie w Szczyrku


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

21.07.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Remont ul. Widokowej i ul. Olimpijskiej w Szczyrku, uszkodzonych podczas powodzi w 2010r.


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

19.07.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku ZSPiG-1 w Szczyrku- Remont źródła ciepła i instalacji grzewczej. ETAP I


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


12.07.2011
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na remont mostu w ciagu ul. Poziomkowej w Szczyrku, uszkodzonego podczas powodzi w 2010r.


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

29.06.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na naprawę zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie w Szczyrku.


                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl

22.06.2011
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Beskidzkiej 99 w Szczyrku.


BURMISTRZ  MIASTA SZCZYRK


www.um.szczyrk.pl


21.06.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont ul. Widokowej oraz ul. Olimpijskiej w Szczyrku, uszkodzonych podczas powodzi w 2010r.


                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


17.06.2011
Ogłoszenie II Przetragu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Uzdrowiskowej 17 w Szczyrku.


BURMISTRZ SZCZYRKU


www.um.szczyrk.pl

15.06.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont mostu w ciągu ul. Poziomkowej w Szczyrku, uszkodzonego podczas powodzi w 2010r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl

19.05.2011
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku


                                            I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

17.05.2011
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.


I N F O R M A CJ A


www.um.szczyrk.pl

26.04.2011
Odpowiedź na zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ dot. zadania pn. Zagospodarowanie trenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku


Treść w załączniku. ...

www.um.szczyrk.pl

21.04.2011
Odpowiedź na zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ dot. zadania pn. Zagospodarowanie trenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku


Treść odpowiedzi w załączniku

...

www.um.szczyrk.pl

15.04.2011
Odpowiedź na zapytanie w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ dot. zadania pn. Zagospodarowanie trenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

14.04.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


6.04.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku.


Treść ogłoszenia w załączniku. ...

www.um.szczyrk.pl

29.03.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo- pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


                                               I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


3.03.2011
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na Termomodernizację budynku ZSPiG-1 w Szczyrku - Remont źródła ciepła i instalacji grzewczej.


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

25.02.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

22.02.2011
Odpwiedź na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ


www.um.szczyrk.pl


21.02.2011
Powiadomienie o zmianie SIWZ w przetargu nieograniczonym na Dostawę Energii Elektrycznej


P O W I A D O M I E N I E


www.um.szczyrk.pl

18.02.2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


www.um.szczyrk.pl

18.02.2011
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku(Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz Zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrkwww.um.szczyrk.pl

18.02.2011
Powiadomienie o zmianie SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizcję zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Zylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


P O W I A D O M I E N I E


www.um.szczyrk.pl

14.02.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Rzobudowa i modernizacja ścieżki rowoerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Zylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

16.02.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


14.02.2011
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ściezki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

8.02.2011
Odpwiedz na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.Termomodrnizacja budynku ZSPiG - 1 w Szczyrku - Remont źródła ciepła i instalacji gerzewczej.


O D P O W I E D Z


www.um.szczyrk.pl

3.02.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


28.01.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


27.01.2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Rozbudowę i modernizację ścieżki rowerowo pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


 

I N F O R ...


www.um.szczyrk.pl

24.01.2011
Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum miasta Szczyrk


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

21.01.2011
Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum miasta Szczyrk


                                                    


www.um.szczyrk.pl

13.01.2011
Odpowiedzi na zapytania dotyczace SIWZ dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum miasta Szczyrk


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

11.01.2011
Powiadomienie o zmianie SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.


P O W I A D O M I E N I E


www.um.szczyrk.pl

11.01.2011
Informacja o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o ...


www.um.szczyrk.pl

7.01.2011
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modrnizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl

23.12.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ralizacje zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo -pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


20.12.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery dla zadania pn.


                                             I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


7.12.2010
Ogłoszenie Przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


15.11.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Myśliwskiej i Ogrodowej w Szczyrku.


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

2.11.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

15.10.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników w sezonie zimowym 2010/2011 w Szczyrkuwww.um.szczyrk.pl


6.10.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery dla zadania pn.


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

28.09.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Myśliwskiej i Ogrodowej w Szczyrku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. ...


www.um.szczyrk.pl

21.09.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont mostu drogowego na potoku Wilczy w ciągu ul. Pozimkowej w Szczyrku , uszkodzonego w czasie powodzi w roku 2010


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

17.09.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych - elewacja zachodnia i południowa Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 2 przy ul. Myśliwskiej 154 w Szczyrku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


www.um.szczyrk.pl


16.09.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku Biłej. ETAP II


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

2.09.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont mostu drogowego na potoku Wilczy w ciągu ul. Poziomkowej w Szczyrku uszkodzonego w czasie powodzi w roku 2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.


www.um.szczyrk.pl


1.09.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.Górskiej 104 w Szczyrku Biłej. Etap II


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


www.um.szczyrk.pl


17.08.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie termomodernizacji ściany zewnetrznej - elewacji wschodniej Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 2 przy ul. Myśliwskiej 154 w Szczyrku


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


22.07.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Remont ulicy Klimczoka z odcinkiem ul. Słonecznej w Szczyrku.


                               I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


29.07.2010
Wyjaśnienie do SIWZ – ''Wykonanie termomodernizacji ściany zewnętrznej - elewacja wschodnia Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 2 przy ul. Myśliwskiej 154 w Szczyrku.''


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

23.07.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Wykonanie termomodernizacji ściany zewnętrznej - elewacji wschodniej Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 2 przy ul. Myśliwskiej 154 w Szczyrku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. ...


www.um.szczyrk.pl

8.07.2010
BURMISTRZ SZCZYRKU OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO PRZY UL. UZDROWISKOWEJ 17 W SZCZYRKU


Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 30,05m² składającego się z pokoju dziennego, pokoju z ...


www.um.szczyrk.pl

1.07.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ul.Klimczoka z odcinkiem ul. Słonecznej w Szczyrku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) ...


www.um.szczyrk.pl

18.06.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania Wytyczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk-Górka w kierunku Klimczoka


                                               I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


18.06.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Pełnienie funkcji kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk


                                            I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

14.06.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku


                                            I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


1.06.2010
Powiadomienie o zmianie treści SIWZ dla zadania Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk.


P O W I A D O M I E ...


www.um.szczyrk.pl

27.05.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn."Wytyczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk-Gorka w kierunku Klimczoka"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
www.um.szczyrk.pl


24.05.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


www.um.szczyrk.pl


21.05.2010
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk


Z A W I A D O M I ...


www.um.szczyrk.pl

18.05.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

17.05.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


www.um.szczyrk.pl


11.05.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Cetrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


www.um.szczyrk.pl

06.05.2010
Zawiadominie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania


                                          Z A W I A D O M I E N I E


www.um.szczyrk.pl

30.04.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II


INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna w załączniku. ...

www.um.szczyrk.pl

23.04.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji kieronika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Cetrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


www.um.szczyrk.pl


21.04.2010
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dla zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

19.04.2010
Odpowiedź na zapytania do SWIZ dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zepole Szkoły i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

15.04.2010
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

14.04.2010
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II


INFORMACJA


www.um.szczyrk.pl

14.04.2010
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku . ETAP II


P O W I A D O M I E N I E


www.um.szczyrk.pl

14.04.2010
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II


Numer ogłoszenia: 105352 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74687 - 2010 data 01.04.2010 r.


www.um.szczyrk.pl


14.04.2010
Odpowiedż na zapytanie do SIWZ dla zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

12.04.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę Cetrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk


OGŁOSZENIE

Miasto Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4, 
tel. (33) 82 950 00, fax. 81-78-763
REGON  000525286 NIP 937-16-53-267
województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała, 
internet: www.um.szczyrk.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: ”Budowę ...


www.um.szczyrk.pl

1.04.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowe wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku. ETAP II


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

10.03.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie długoterminowego kredytu bankowegow kwocie 9.500.00,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytu i pożyczek


                                              I N FO R MA C J A


www.um.szczyrk.pl

5.03.2010
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

2.03.2010
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek


                                                 O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

26.02.2010
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk


                                              I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


26.02.2010
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

23.02.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

15.02.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu nawierzchni ul. Malinowej w Szczyrku odc.I.


                                          O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

9.02.2010
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu na finasowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk oraz spłatę wcześniej zaciągnietych rat kredytów i pożyczek


O D P O W I ...


www.um.szczyrk.pl

8.02.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk


                                           O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

28.01.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na udzielnie długoterminowego kredytu na finasowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Szczyrk oraz na spłatę wcześniej zaciągnietych rat kredytów i pożyczek


O G Ł O S Z E N I E
www.um.szczyrk.pl


19.01.2010
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z ...


www.um.szczyrk.pl

17.12.2009
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finasowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


3.11.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zimowe utrzymanie dóg gminnych i chodników na terenie miasta Szczyrk w sezonie 2009/2010


GKUHiR 342/11/2009/2


www.um.szczyrk.pl


15.10.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników na terenie miasta Szczyrk w sezonie 2009/2010


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

24.09.2009
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku Biłej. Etap I


                                             I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


25.08.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie termodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku Biłej. Etap I


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

18.08.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku


                                           I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


14.08.2009
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych zbrojonych-betonowych na drogach gminnych w Szczyrku


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

13.08.2009
ODPOWIEDŹ na zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku


 11.08.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Wykonanie dokumentacji dla Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru.


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


5.08.2009
Wyjaśnienie do SIWZ – Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku


 ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03.08.2009r. do Zamawiającego ...


www.um.szczyrk.pl

4.08.2009
INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szanowni Państwo,


www.um.szczyrk.pl


24.07.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

16.07.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni dróg w Szczyrku z płyt ażurowych zbrojonych-betonowych na długości 487,0 mb


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

13.07.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

6.07.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Zagospodarowanie terenu wokół Afiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru


                                            

O ...


www.um.szczyrk.pl

2.07.2009
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk


GKUHiR 342/3/2009/4                                                            


www.um.szczyrk.pl

30.06.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczego na wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

23.06.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy i modernizacji ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk


                

        
www.um.szczyrk.pl


28.05.2009
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk


GKUHiR 342/3/2009                                             


www.um.szczyrk.pl


30.04.2009
Realizacja Projektu Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP - Kontrakty: 5.P1, 5.G1, 5.M1, 5.M2, 5.M3, 6.M1, 6.M2, 6.M3


Postępowanie przetargowe prowadzone przez Lidera projektu.
Strona ogłoszonego przetargu: http://www.fiiz.pl/index.jsp?bipkod=/01501.04.2009
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie Remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Szczyrku


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


5.03.2009
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

02.03.2009
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa Centrum Rekreacji


I N F O R M A C J
www.um.szczyrk.pl

18.02.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia


          


www.um.szczyrk.pl


16.02.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

18.12.2008
Informacja o unieważnieniu postępowania na udzielenie kredytu bankowego


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

5.12.2008
Wyjaśnienie do SIWZ - Udzieleni kredytu bankowego na finasowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Szczyrk


O D P O W I E D Ź


www.um.szczyrk.pl

4.12.2008
Zapytanie o cenę na Udzielenie kredytu bankowego na finasowanie planowanego deficytu Miasta Szczyrk


           


www.um.szczyrk.pl

3.11.2008
Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników ma terenie miasta Szczyrk w sezonie 2008/2009


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

20.10.2008
SPRZEDAŻ DREWNA


OGŁOSZENIE O PRZETRAGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ DREWNA TARTACZNEGO I OPAŁOWEGO


www.um.szczyrk.pl


20.10.2008
Ogłoszenie o zamówieniu Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników w sezonie zimowym 2008/2009


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

5.08.2008
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


22.07.2008
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie nawierzchni dróg z płyt ażurowych zbrojonych-betonowych w Szczyrku


                       

I N F ...


www.um.szczyrk.pl

14.07.2008
Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

30.06.2008
Wykonanie nawierzchni dróg w Szczyrku z płyt ażurowych zbrojonych-betonowych na długości 430,0 mb


Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,


www.um.szczyrk.pl

25.06.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


20.05.2008
Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

06.05.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji operatora Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk w latach 2008-2010


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

25.04.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Utrzymanie terenów zielonych w 2008r. na terenie miasta Szczyrk


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


15.04.2008
Utrzymanie terenów zielonych w 2008 r. na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E

Miasto Szczyrk ...


www.um.szczyrk.pl

14.04.2008
Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk w latach 2008-2010


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

31.03.2008
Informacja o wyniku przetargu Przebudowa mostu drogowego na rzece Żylica dojazd do Os. Za Hańderka


I N F O R M  A C J A


www.um.szczyrk.pl


31.03.2008
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na Pełnienie funkcji operatora Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk w latach 2008 -2010


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl

09.11.2007
Zimowe utrzymanie dróg miejskich wraz z chodnikami w sezonie 2007/2008


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


30.03.2008
Informacja o zbyciu działki przez Gminę Szczyrk


Działka 2607/5 o powierzchni o.1311 ha położona przy ulicy Turystycznej została zbyta w formie przetargu: pisemny nieograniczony, wpłynęła


www.um.szczyrk.pl

7.03.2008
P O W I A D O M I E N I E o rozstrzygnięciu protestu


                                                                                  Szczyrk, dnia 06.03.2008r.

 

 


www.um.szczyrk.pl

26.02.2008
Pełnienie funkcji operatora Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk w latach 2008-2010


                                                                                                                    


www.um.szczyrk.pl


5.02.2008
Przebudowa mostu drogowego na rzece Żylica ''Dojazd do Osiedla Za Hańderką w Szczyrku''


                                                                                                                                                            


www.um.szczyrk.pl


09.11.2007
Zimowe utrzymanie dróg miejskich wraz z chodnikami w sezonie 2007/2008


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


31.10.2007
Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

08.10.2007
Sprzedaż nieruchomości


Burmistrz Miasta w Szczyrku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczyrku przy ul. Turystycznej oznaczonej na mapie 8


www.um.szczyrk.pl

25.09.2007
Unieważnienie postępwania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacje boiska sportowego przy Szkole nr 3 w Szczyrku Biłej


Z A W I A D O ...


www.um.szczyrk.pl

24.09.2007
Odpowiedź na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania Modernizacja boiska sportowego przy Szkole nr 3 w Szczyrku Biłej.


                                                              


www.um.szczyrk.pl


17.09.2007
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczyrk Biłej


MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


www.um.szczyrk.pl


7.09.2007
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczyrku Biłej


                                          O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

03.09.2007
Informacja o unieważnieniu postępwania przetargowego na Zmiane sposobu uzytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole w Szczyrku Biłej


I N F O R M A ...


www.um.szczyrk.pl

10.08.2007
Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole Szczyrku-Biłej


                                                  O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

8.08.2007
Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole w Szczyrku -Biłejwww.um.szczyrk.pl


31.07.2007
Wykonanie nawierzchni dróg w Szczyrku z płyt ażurowych zbrojonych - betonowych


I N F O R M A C J A


www.um.szczyrk.pl


23.07.2007
Informacja o zawarciu umowy


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Nazwa i adres ...


www.um.szczyrk.pl

04.07.2007
Informacja o wyniku postępowania


 18.07.2007
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole Szczyrku-Biłej


 O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

10.07.2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych zbrojonych- betonowych na drogach gminnych w Szczyrku


OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. ...


www.um.szczyrk.pl

1.06.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk.


Urząd Miejski Szczyrk, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763

REGON 000525286, NIP 937-16-53-267, województwo: śląskie, powiat- bielski,

Internet:


www.um.szczyrk.pl

21.05.2007
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/05/21-1882583


Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Urząd Miejski w Szczyrku

Adres pocztowy:   
Ulica:ul. Beskidzka 4
Miejscowość:Szczyrk      
Kod pocztowy:43-370      
Województwo:śląskie     
   
Osoba upoważniona do kontaktów:Mariusz Pindel 
Telefon:(033)8295026
e-mail:inwestycje@szczyrk.pl 
Fax:(033)8178764
  
Określenie przedmiotu zamówienia:
Utrzymanie terenów zielonych w 2007r. ...


www.um.szczyrk.pl

18.05.2007
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/05/18-1571327


Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Urząd Miejski w Szczyrku

Adres pocztowy:   
Ulica: ul. Beskidzka 4
Miejscowość:Szczyrk
Kod pocztowy:43-370      
Województwo:śląskie     
    
Osoba upoważniona do kontaktów:Mariusz Pindel  
Telefon:(033) 8295026
e-mail: inwestycje@szczyrk.pl
Fax:(033) 8178763
  
Określenie przedmiotu zamówienia:
Remonty cząstkowe ...


www.um.szczyrk.pl

17.05.2007
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NA ROBOTY DODATKOWE


Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:Urząd Miejski w Szczyrku

Adres pocztowy:   
Ulica:ul. Beskidzka 4
Miejscowość:Szczyrk
Kod pocztowy:43-370      
Województwo:śląskie     
    
Osoba upoważniona do kontaktów:Mariusz Pindel 
Telefon:(033) 8295026
e-mail:inwestycje@szczyrk.pl 
Fax:(033)8178763
  
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa mostu drogowego na rzece Żylica w ...


www.um.szczyrk.pl

07.05.2007
Informacja o wyniku postępowania


Szanowni Państwo,


www.um.szczyrk.pl


07.05.2007
Informacja o wyniku postępowania


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. ...


www.um.szczyrk.pl

27.04.2007
Informacja o wyniku postępowania


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. ...


www.um.szczyrk.pl

18.04.2007
Utrzymanie terenów zielonych w 2007 r. na terenie miasta Szczyrk


Miasto Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 8295034,
fax. 81-78-763 województwo: śląskie, powiat- bielski,
Internet:
www.archiwum.szczyrk.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
utrzymanie terenów zielonych w ...


www.um.szczyrk.pl

17.04.2007
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na terenie miasta Szczyrk – CPV 45233142-6


Urząd Miejski w Szczyrku , ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk,

tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763

REGON 000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała ,internet: www.archiwum.szczyrk.pl


www.um.szczyrk.pl

10.04.2007
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ


Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 euro na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad realizacją projektu rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku.

Zamawiający działając w trybie art.38 ust.1 i ...


www.um.szczyrk.pl

10.04.2007
Pytania i odpowiedzi - Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 euro na zadanie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku.


Zamawiający działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) zawiadamia, ...


www.um.szczyrk.pl

28.03.2007
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją projektu rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku


Treść ogłoszenia i specyfikacja w załącznikach ...

www.um.szczyrk.pl

27.03.2007
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Urząd Miejski w Szczyrku

Adres pocztowy:   
Ulica:ul. Beskidzka 4
Miejscowość: Szczyrk     
Kod pocztowy: 43-370      
Województwo: śląskie    
    
Osoba upoważniona do kontaktów: 
Telefon: (033) 8295026
Mariusz Pindel  
e-mail: 


www.um.szczyrk.pl

12.03.2007
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Zamawiający był ...


www.um.szczyrk.pl

13.03.2007
Przetarg na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Szczyrku


Treść ogłoszenia w załączniku.

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na odrębnej  stronie podanym poniżej:
http://www.przetarg.szczyrk.pl

...

www.um.szczyrk.pl

13.03.2007
Przetarg na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Szczyrku


Treść ogłoszenia w załączniku.

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na odrębnej  stronie podanym poniżej:
http://www.przetarg.szczyrk.pl8.03.2007
Informacja o wyniku postępowania


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. ...


www.um.szczyrk.pl

19.02.2007
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/19-492209


Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Urząd Miejski w Szczyrku
Adres pocztowy:   
Ulica:ul. Beskidzka 4
Miejscowość: Szczyrk     
Kod pocztowy: 43-370     
Województwo: śląskie    
   
Osoba upoważniona do kontaktów: 
Mariusz Pindel
Telefon: (033) 8295026
e-mail: inwestycje@szczyrk.pl ...


www.um.szczyrk.pl

19.02.2007
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/19-1830149


Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:   
Urząd Miejski w Szczyrku
Adres pocztowy:   
Ulica: ul. Beskidzka 4
Miejscowość:Szczyrk      
Kod pocztowy:43-370      
Województwo: śląskie    
   
Osoba upoważniona do kontaktów: Mariusz Pindel
Telefon:(033) 8295026
e-mail: inwestycje@szczyrk.pl
Fax:(033) 8178763
Adres strony internetowej, ...


www.um.szczyrk.pl

26.01.2007
Informacja o wyniku postępowania


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z ...


www.um.szczyrk.pl

11.01.2007
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail


www.um.szczyrk.pl

2.01.2007
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:   
Urząd Miejski w Szczyrku

Adres pocztowy:   

Ulica:
ul. Beskidzka 4
Miejscowość: Szczyrk  
Kod pocztowy: 43-370  
Województwo: śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: 
Mariusz Pindel  
Telefon:(033)8295026
Fax:(033)8178763
e-mail:inwestycje@szczyrk.pl  

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa ...


www.um.szczyrk.pl

2.01.2007
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYNazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:   
Urząd Miejski w Szczyrku

Adres pocztowy:   
Ulica:
ul. Beskidzka 4
Miejscowość: Szczyrk
Kod pocztowy: 43-370  
Województwo: śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Mariusz Pindel  (033)8295026
e-mail: inwestycje@szczyrk.pl  
Fax: (033)8178763

Określenie ...


www.um.szczyrk.pl

21.12.2006
Informacja o wyniku postępowania


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. ...


www.um.szczyrk.pl

21.12.2006
Informacja o wyniku postępowania


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. ...


www.um.szczyrk.pl

15.12.2006
Informacja o unieważnieniu postępowania


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ...


www.um.szczyrk.pl

15.12.2006
Informacja o wyniku postępowania


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z ...


www.um.szczyrk.pl

13.12.2006
Obsługę bankową budżetu gminy Szczyrk oraz gminnych jednostek organizacyjnych


O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763
REGON ...


www.um.szczyrk.pl

29.11.2006
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczyrk.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763

REGON 000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała ,internet: www. ...


www.um.szczyrk.pl

29.11.2006
Dostawę pojazdu samochodowego


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763
REGON ...


www.um.szczyrk.pl

20.11.2006
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, ...


www.um.szczyrk.pl

15.11.2006
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/11/15-1502162


Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:   
Urząd Miejski w Szczyrku

Adres pocztowy:   

Ulica:
ul. Beskidzka 4
Miejscowość: Szczyrk 
Kod pocztowy: 43-370  
Województwo: śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: 
Mariusz Pindel  
Telefon:(033) 8295026
e-mail: uab@szczyrk.pl 
Fax:(033)8178763

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zimowe ...


www.um.szczyrk.pl

10.11.2006
Dostawa pojazdu samochodowego przeznaczonego do zabudowy jako lekki samochód ratowniczo-gaśniczy do 3,5t. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763
REGON 000525286 NIP ...


www.um.szczyrk.pl

8.11.2006
Informacja o wyniku postępowania


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z ...


www.um.szczyrk.pl

27.10.2006
Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 82 950 00, fax. 81-78-763
REGON ...


www.um.szczyrk.pl

14.08.2006
PRZEBUDOWĘ MOSTU DROGOWEGO


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail


www.um.szczyrk.pl

25.07.2006
PRZEBUDOWĘ MOSTU DROGOWEGO


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail ...


www.um.szczyrk.pl

20.06.2006
Na sprzedaż nieruchomości


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta w Szczyrku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr 17 261 w skład której wchodzi działka nr 319/2 z budynkiem.

Powierzchnia działki ...


www.um.szczyrk.pl

24.05.2006
Wykonanie nawierzchni dróg


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail


www.um.szczyrk.pl

23.05.2006
PRZEBUDOWĘ MOSTU DROGOWEGO


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail


www.um.szczyrk.pl

4.05.2006
Budowa zespołu mieszkań


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail


www.um.szczyrk.pl

21.04.2006
Wykonanie remontów


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail:


www.um.szczyrk.pl

10.04.2006
PRZEBUDOWĘ MOSTU


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail


www.um.szczyrk.pl

7.04.2006
Utrzymanie terenów zielonych


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 81-78-239, e-mail
sekretariat@szczyrk.pl ...


www.um.szczyrk.pl

27.03.2006
PRZEBUDOWĘ UL. WRZOSOWEJ


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail


www.um.szczyrk.pl

20.12.2005
Dostawa oleju napędowego


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

28.10.2005
Sprzedaż nieruchomości


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta w Szczyrku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą wieczystą nr 47 241 w skład której wchodzi działka nr 1000 niezabudowana.

Powierzchnia działki nr 1000 ...


www.um.szczyrk.pl

28.10.2005
Sprzedaż nieruchomości


Burmistrz Miasta w Szczyrku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą wieczystą nr 97 107 w skład której wchodzi działka nr 748 niezabudowana.

Powierzchnia działki nr 748 – 0.1153 ...


www.um.szczyrk.pl

7.10.2005
Zimowe utrzmanie dróg miejskich i chodników na terenie miasta Szczyrk


 O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka ...


www.um.szczyrk.pl

7.09.2005
Zimowe utrzmanie dróg miejskich i chodników na terenie miasta Szczyrk


                        O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

19.05.2005
Utrzymanie terenów zielonych w 2005 r. na terenie miasta Szczyrk(CPV 77310000-6).


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 81-78-239, e-mail
sekretariat@szczyrk.pl ...


www.um.szczyrk.pl

22.04.2005
Utrzymanie terenów zielonych w 2005 r. na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 81-78-239, e-mail
sekretariat@szczyrk.pl


www.um.szczyrk.pl

18.04.2005
wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

28.02.2005
DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, ...


www.um.szczyrk.pl

12.01.2005
PRZEBUDOWĘ UL. SPACEROWEJ W SZCZYRKU


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl


3.01.2005
Dostawa oleju napędowego do autobusu szkolnego i mikrobusu


O G Ł O S Z E N I E


www.um.szczyrk.pl

8.12.2004
Wykonanie oświetlenia ulicznego


O G Ł O S Z E N I E
www.um.szczyrk.pl


24.11.2004
Prowadzenie świetlicy środowiskowej


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 81-78-239, e-mail sekretariat@szczyrk.pl


www.um.szczyrk.pl

10.11.2004
Dostawę samochodu 9-osobowego


 O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul Beskidzka 4 ogłasza ...


www.um.szczyrk.pl

25.10.2004
Dostawę samochodu 9-osobowego


 OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul Beskidzka 4 ogłasza przetarg nieograniczony na:

- dostawę samochodu 9-osobowego- mikrobus ...


www.um.szczyrk.pl

27.01.2004
Wykonanie regulacji "POTOKU BEZ NAZWY"


 

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Szczyrk 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4 tel.81-78-239 ...


www.um.szczyrk.pl

27.09.2004
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bratków i ul. Granicznej w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 82 950 00, e-mail


www.um.szczyrk.pl

9.09.2004
Zimowe utrzmanie dróg miejskich i chodników na terenie miasta Szczyrk w sezonie 2004/2005


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,

tel. (033) 81-78-239, e-mail sekretariat@szczyrk.pl


www.um.szczyrk.pl

1.09.2004
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta w Szczyrku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą wieczystą nr 17 261 w skład której wchodzi działka nr 319/2 z budynkiem.

Powierzchnia ...


www.um.szczyrk.pl

09.08.2004
Termorenowację budynku ośrodka zdrowia i pogotowia ratunkowego w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 81-78-239, e-mail sekretariat@szczyrk.pl fax. 81-78-763
REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: ...

www.um.szczyrk.pl

3.08.2004
Demontaż starej drewnianej stolarki okiennej, dostawę i montaż nowej stolarki z tworzyw sztucznych, naprawę uszkodzonych tynków ościeżyn


O G Ł O S Z E N I E

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Szczyrku,43-370 Szczyrk, ul Beskidzka 4 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • demontaż starej drewnianej stolarki kiennej,
  • dostawę i montaż ...

www.um.szczyrk.pl

8.07.2004
Dostawę i montaż trybuny-widowni na 800 miejsc przy Estradzie


OGŁOSZENIE

sekretariat@szczyrk.pl fax. 81-78-763 województwo: Śląskie, Powiat- Bielsko-Biała ,internet: www.archiwum.szczyrk.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę i montaż trybuny-widowni na ...


www.um.szczyrk.pl

24.07.2003
Wykonanie zintegrowanego systemu tablic informacyjnych-z nazwami ulic, informacją turystyczną, kierunkowskazami do określonych miejsc oraz możliwością umieszczenia szyldów reklamowych dla miasta Szczyrk


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk 43-370 Szczyrk ul.Beskidzka 4 woj. śląskie ogłasza przetarg dwustopniowy na: wykonanie zintegrowanego systemu tablic informacyjnych-z nazwami ulic, informacją turystyczną, kierunkowskazami do określonych miejsc oraz ...


www.um.szczyrk.pl

07.11.2003
Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk. (PKWiU:90.00.30)


Ogłoszenie

Zarząd Miasta Szczyrk,43-370 Szczyrk ,ul. Beskidzka 4,woj.śląskie,pow.bielski,

tel. 033 8178239,fax 033 8178763, e-mail:sekretariat@um.szczyrk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Szczyrk. (PKWiU:90.00.30)

Miejsce realizacji ...


www.um.szczyrk.pl

06.10.2003
Wykonanie remontu muru oporowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk 43-370 ul. Beskidzka 4 tel.81-78-239,fax.81-78-763 ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu muru oporowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku

Termin realizacji zamówienia od 21.10.2003r. do ...


www.um.szczyrk.pl

15.09.2003
Wykonanie modernizacji zaplecza Estrady Skaliste w Szczyrku Centrum


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk 43-370 Szczyrk ul.Beskidzka 4 tel.81-78-239 fax.8178-763 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: wykonanie modernizacji zaplecza Estrady Skaliste w Szczyrku Centrum.

Termin realizacji zamówienia od 13.10.2003r. ...


www.um.szczyrk.pl

17.09.2003
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników przy drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych. (PKWiU:90.00.3)


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk,43-370 Szczyrk ,ul. Beskidzka 4,                                   woj.śląskie,pow.bielski,tel. 033 8178239,fax 033 8178763,                                  e-mail:sekretariat@um.szczyrk.pl ogłasza przetarg  nieograniczony na: zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników przy drodze wojewódzkiej i drogach ...


www.um.szczyrk.pl

21.08.2003
Wykonanie remontu ul.Malinowej na długość 84 mb oraz ul.Jarzębinowej na długości 67,7 mb w Szczyrku


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu ul.Malinowej na długość 84 mb oraz ul.Jarzębinowej na długości 67,7 mb w Szczyrku.

Termin realizacji zamówienia od 11.09.2003r. ...


www.um.szczyrk.pl

28.07.2003
Wykonanie remontu ul.Malinowej na długość 84 mb oraz ul.Jarzębinowej na długości 67,7 mb w Szczyrku


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu ul.Malinowej na długość 84 mb oraz ul.Jarzębinowej na długości 67,7 mb w Szczyrku.

Termin realizacji zamówienia od 27.08.2003r. ...


www.um.szczyrk.pl

07.07.2003
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z branżami na nadbudowę i modernizację wnętrz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Szczyrku


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z branżami na nadbudowę i modernizację wnętrz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Szczyrku.

Nie dopuszcza ...


www.um.szczyrk.pl

30.06.2003
Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego


Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZYRKU O PRZEDSZKOLE 4-ODDZIAŁOWE ORAZ O WĘZEŁ KUCHENNY Z ZAPLECZEM I JADALNIĄ I PRZEBUDOWĄ DACHU ...


www.um.szczyrk.pl

05.06.2003
Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego z branżami na budowę zespołu mieszkań komunalnych w Szczyrku przy ul.Granicznej


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego z branżami na budowę zespołu mieszkań komunalnych w Szczyrku przy ul.Granicznej.

Termin realizacji zamówienia do dnia 15.12.2003r.

Warunki ...


www.um.szczyrk.pl

22.05.2003
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ul. Klimczoka w Szczyrku obejmującej wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ul. Klimczoka w Szczyrku obejmującej wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji zamówienia od 23.06.2003r. ...


www.um.szczyrk.pl

06.05.2003
Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych zbrojonych-betonowych na 455 mb dróg gminnych w Szczyrku


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych zbrojonych-betonowych na 455 mb dróg gminnych w Szczyrku.

Termin realizacji zamówienia od 02.06.2003r. do 30.06.2003r.

Warunki zamówienia można ...


www.um.szczyrk.pl

12.03.2003
Utrzymanie terenów zielonych w Szczyrku w sezonie 2003r.


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie terenów zielonych w Szczyrku w sezonie 2003r.

Termin realizacji zamówienia od 10.04.2003r. do 30.09.2003r.

Warunki zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie ...


www.um.szczyrk.pl

19.02.2003
Remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w Szczyrku


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w Szczyrku.

Termin realizacji zamówienia od 01.04.2003r. do 30.11.2003r.

Warunki zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu ...


www.um.szczyrk.pl

7.10.2002
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul.Górskiej na odcinku od ul. Poziomkowej do pętli autobusowej w Szczyrku Biłej


Ogłoszenie

Zarząd Miasta Szczyrk ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul.Górskiej na odcinku od ul. Poziomkowej do pętli autobusowej w Szczyrku Biłej.

Warunki zamówienia oraz wszelkie dodatkowe informacje można ...


www.um.szczyrk.pl

16.06.2004
Dostawa i montaż trybuny-widowni na 800 miejsc przy Estradzie SKALITE w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 81-78-239, e-mail sekretariat@szczyrk.pl fax. 81-78-763 województwo: Śląskie, Powiat- Bielsko-Biała ,internet: ...


www.um.szczyrk.pl

7.06.2004
Budowa zespołu mieszkań komunalnych


O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 82-950-00, e-mail sekretariat@szczyrk.pl fax. 81-78-763
REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 ...


www.um.szczyrk.pl

01.06.2004
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Szczyrku


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4
tel. (033) 82-950-34, e-mail sekretariat@szczyrk.pl, fax 81-78-763,
województwo: śląskie, powiat: bielski, Internet ...


www.um.szczyrk.pl

6.05.2004
Modernizacja zaplecza Estrady TKB w Szczyrku


                     O G Ł O S Z E N IE

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 82-950-34, e-mail sekretariat@szczyrk.pl fax. 81-78-763 województwo: Śląskie, Powiat- Bielsko-Biała,
internet: ...


www.um.szczyrk.pl

14.04.2004
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie miasta Szczyrk


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
 REGON: 000525286    NIP : 937-16-53-267
tel. (033) 81-78-239, e-mail sekretariat@szczyrk.pl fax. ...


www.um.szczyrk.pl

14.04.2004
Utrzymanie terenów zielonych w 2004 r. na terenie miasta Szczyrk (PKWiU 90.00.3).


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,
tel. (033) 81-78-239, e-mail sekretariat@szczyrk.pl fax. 81-78-763
województwo: Śląskie, Powiat- ...


www.um.szczyrk.pl

18.02.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia


          


www.um.szczyrk.plSzczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

W jakim sezonie odwiedzasz Szczyrk ?

Wolę Szczyrk latem
Zima w Szczyrku bardziej mi odpowiada
Na wiosnę też jest miło
Jesienią Szczyrk też jest atrakcyjny
Bez znaczenia   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki