Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Urząd Miejski / Pliki do pobrania[8]

25.02.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów


Formularz w załączniku. ...

www.um.szczyrk.pl

7.09.2010
Aktualny wzór wniosku o przyznanie dofiansowania na odbiór azbestu (wraz z załącznikami)


W załączeniu wzór wniosku o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Szczyrk

wraz z kompletem niezbędnych załączników:

a)       Oświadczenie o posiadanym ...


www.um.szczyrk.pl

23.03.2007
Ochrona Środowiska


  Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania_częściowe
  Informacja o wyrobach zawierających azbest których wykorzystanie zostało zakończone w całości ...

www.um.szczyrk.pl

Wzory dot. konkursów


 Wzór decyzji
 Wzór sprawozdania

Referat Finansowy


 Zeznanie -podatek od nieruch.osoby fizyczne
 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości budynków, budowli,gruntów, zwolnień podatkowych oraz wzorów formularzy podatkowych ...

www.um.szczyrk.pl

Urząd Stanu Cywilnego


 Wniosek o wydanie 3 odpisów skróconego aktu urodzenia
 Wniosek o wydanie 3 odpisów skróconego aktu małżeństwa

www.um.szczyrk.pl

Wydawanie dowodów osobistych


 Wydawanie dowodów osobistych
 Potwierdzanie danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego

Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomoci, Handlu i Rolnictwa


Podanie o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

www.um.szczyrk.pl


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki