Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Konkursy[14]

4.01.2011
Zarządzenie Nr 1/2011


Treść ogłoszenia w załączniku. ...

www.um.szczyrk.pl

30.07.2007
Modernizacja kotłowni


ZATWIERDZAM:
mgr inż. Wojciech Kufel – Z-ca Burmistrza Miasta Szczyrk
data zatwierdzenia: 17.07.2007r

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE na Wykonawców modernizacji urządzeń grzewczych  ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Szczyrk

Informacje ogólne
Tryb: KONKURS
Organizator konkursu: ...


www.um.szczyrk.pl

12.01.2007
Profilaktyka


Burmistrz Miasta Szczyrku
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007

Treść ...


www.um.szczyrk.pl

12.01.2007
OGŁOSZENIE


otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Szczyrk

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności ...


www.um.szczyrk.pl

24.05.2006
Ochrony i promocji zdrowia


Szczegóły konkursu w załącznikach

Wzory dokumentów do pobrania

...

www.um.szczyrk.pl

2.12.2005
Otwarty konkurs


Treść ogłoszenia w załączniku ...

www.um.szczyrk.pl

16.12.2005
Profilaktyki


  Burmistrz Miasta Szczyrku
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.


www.um.szczyrk.pl

16.12.2005
Konkurs ofert


Burmistrz Miasta Szczyrk
o g ł a s z a konkurs ofert
na prowadzenie zajęć
w świetlicy środowiskowej w Szczyrku przy ul. Myśliwskiej
(pomieszczenia parafii św. Jakuba)
w okresie od 16 stycznia- ...


www.um.szczyrk.pl

15.09.2005
Otwarty konkurs


OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Szczyrk

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i ...


www.um.szczyrk.pl

21.06.2005
Rozstrzygnięcie konkursu


Informacja Burmistrza Miasta Szczyrk

dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych

w dziedzinie :

  1. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji - zabezpieczono ...

www.um.szczyrk.pl

9.06.2005
Rozstrzygnięcie konkursu


Informacja Burmistrza Miasta Szczyrk

dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji

zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na rok 2005

Na przedmiotowe zadania w ...


www.um.szczyrk.pl

22.04.2005
Otwarty konkurs


Burmistrz Miasta Szczyrku

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ogłasza otwarty konkurs ofert

na zlecenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na ...


www.um.szczyrk.pl

28.02.2005
Realizację zadań publicznych


OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Szczyrk

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i ...


www.um.szczyrk.pl

22.02.2005
W dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychwww.um.szczyrk.pl


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki